Lama Sherab Tenzin Rinpocze urodził się w 1953. Dorastał w rodzinie praktykujących dzogczen, która należy do szanowanej w Tybecie linii Yangton. Przez wiele wieków najwyższe nauki Bonu - Dzogczen Sziang Sziung Njin Dziu - przekazywane były bezpośrednio w tej linii rodowej, rozpoczynającej się od pierwszego króla Tybetu. W XI-XII w. przedstawiciele tej rodziny przenieśli się do Mustangu i regionu Dolpo (obecnie Nepal), gdzie zbudowali kilka większych klasztorów. Klasztor Samling jest jednym z największych i najważniejszych klasztorów założonych przez Yangtona Gyaltsena Rinchena w XIII w. Od tego czasu przedstawiciele tej rodziny odgrywają znaczącą rolę w edukacji nauczycieli buddyjskich w tej części nepalskich Himalajów. Obecnie to właśnie Sherab Tenzin Rinpocze jest głównym lamą klasztoru Samling.

W wieku pięciu lat Rinpocze opanował grę na instrumentach muzycznych oraz nauczył się pisać i czytać po tybetańsku. W wieku jedenastu lat rozpoczął podstawowe studia tybetańskiej medycyny, będąc pod przewodnictwem jednego z najbardziej szanowanych lekarzy i zarazem jego dziadka - Namgyal Wangdu Rinpocze. Już w wieku 15 lat Rinpocze udzielał usług medycznych. Obecnie znany jest i szanowany w Himalajach, zarówno jako wielki nauczyciel duchowy, ale także jako lekarz specjalizujący się w tybetańskiej medycynie.


Rinpocze odbył wiele pielgrzymek do klasztorów Menri oraz Triten Norbutse w Indiach i Nepalu, gdzie otrzymał nauki od J.Ś. 33. Menri Trizina Rinpocze oraz J.E. Jongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze. Wśród jego innych nauczycieli znajduje się także Tsewang Lhakyap Rinpocze z klasztoru Samling.

Klasztor Samling i Sherab Tenzin Rinpocze odegrali istotną rolę w zachowaniu tradycji Yungdrung Bon w czasie Rewolucji Kulturalnej. Rinpocze pomagał zakładać klasztory w Indiach i Nepalu. Wiele testów należących do Kangjuru i Tengjuru (nauk Tonpy Szenraba i komentarzy mistrzów), czyli kanonu nauk tradycji Yungdrung Bon, zostało skopiowane ze starożytnych tekstów przechowywanych w klasztorze Samling.

Sherab Tenzin Rinpocze jest dzierżycielem wielu linii nauk, takich jak Dzogchen Martri Duknga Rangdrol, Rigpa Chertong, praktyki Cie (Khandro Sangcie), a także tradycji rytuału Walchu (gniewnej wody), która wymaga dużej realizacji praktyki jidama Walchen Gekho. Rinpocze jest także specjalistą w innych praktykach jidamów tradycji Yungdrung Bon, takich jak Zhang Zhung Meri, Walse, Takla Mebar i Garuda.

Klasztor Samling jest także ważnym centrum studiów i praktyki Bon Sarma, nowej tradycji Bon, która wywodzi się od Drenpa Namkhi (VIII wiek) i łączy elementy tradycji Bon i Njingma.

Lama Sherab spędził ponad 30 lata na indywidualnych odosobnieniach w klasztorze Samling, co sprawia, że ma duże doświadczenie i wiedzę we wszystkich praktykach i medytacjach przekazywanych w tym klasztorze.

Jako wielki praktykujący Lama Sherab ma wyjątkową wiedzę i doświadczenie w wielu różnych rytuałach: uzdrawiających, długiego życia, bogactwa, pomyślności, oczyszczających przeszkody życiowe i medytacyjne, usuwających negatywne wpływy, itd.

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn