Wizyta Geshe Chapura Rinpoche w Polsce
Wrocław-Warszawa-Wilga-Białystok

 WIZYTA GESHE CHAPURA RINPOCHE W POLSCE

 

Program:  


 

16-17 marca
NAUKI BARDO
Wrocław, ul. Tęczowa 57, II piętro,
godz: 18:00 - 21:30 

Wymagana REZERWACJA!

 


 

18 marca
ASTROLOGIA BON - wykład otwarty 
Warszawa, Muzeum Azji i Pacyfiku, Solec 24,   
godz: 18:00

 


 

19-20 marca

Weekendowy kurs medytcyjny:
Uzdrawiająca Mądrość - Inicjacja Takla Mebar 

Wilga

> Więcej informacji i REZERWACJA!

 


 

22-23 marca, Białystok
NAUKI DZOGCZEN

Szczegółowe informacje

 


 

NAUKI BAR-DO

Nauki takie dotyczą okresu od momentu rozpoczęcia umierania do czasu uzyskania następnego odrodzenia oznaczającego rozpoczęcie kolejnej wizji karmicznej jakiegoś życia. Popularnie stan ten określany jest mianem "pośredniego". W rzeczywistości jednak, aż do czasu osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia, zawsze jesteśmy w jakimś pośrednim stanie, tak jak obecnie znajdujemy się w bar-do tego życia. Każdej jednak nocy znajdujemy się w bar-do snu, a gdy medytujemy, w bar-do medytacji.

Śmierć jest utratą dotychczasowej wizji życia, co rozłożone jest na konkretne etapy począwszy od stopniowego rozpadu elementów, z których skonstruowane jest nasze ciało oraz nasze wizje. Po nim jednak niemal natychmiast, z dynamicznej energii natury umysłu wyłania się kolejna wizja, a wraz z nią szansa wyzwolenia w stanie pośrednim.

Nauki bar-do mają wielkie znaczenie dla praktykujących, gdyż pozwalają im lepiej zrozumieć sam proces życia oraz zasadę nietrwałości, dzięki czemu rozwinąć mogą brak przywiązania do nietrwałych, iluzorycznych form karmicznych wizji. Dzięki temu uzyskają wielką pomoc w uśmierzeniu lęku przed śmiercią.

Osoby niepraktykujące zaś, dzięki tym naukom udzielonym przez wykwalifikowanego mistrza linii przekazu, pogłębić mogą swoją refleksję nad życiem i śmiercią oraz uzyskać przekonanie, że przygoda życia nie kończy się na jednokrotnym doświadczeniu tego procesu, ale trwa aż do czasu ostatecznego wyzwolenia naszego ciała, mowy i umysłu spod uwarunkowanego stanu sprowadzającego na nas ciągłe rozliczne cierpienia.

J. KotasUzdrawiająca Mądrość Takla Mebar 

Takla Mebar (Flaming Tiger Deity), manifestacja Tonpy Szenraba Miwo, jest jednym z najważniejszych bóstw mądrości (jidam), które mogą błogosławić praktykującego mocą uzdrawiania. Uzdrawiająca moc Takla Mebar jest przekazywana przez wieki w nieprzerwanej linii wśród renomowanej rodziny lamy Chaphura. Dołącz do Chaphura Rinpocze, bezpośredniego dzierżawcy linii, by uczestniczyć w uzdrawiającej inicjacji Takla Mebar.

W celu przezwyciężenia negatywnych sił oraz osobistych, negatywnych emocji i przeszkód, które one tworzą, Tonpa Szenrab Miwo objawił się jako Takla Mebar i podporządkował siły zła poprzez jego współczujący umysł mądrości, przekształcając je w istoty współczujące i pełne pokoju.

Takla Mebar leczy z zewnętrznych trucizn i negatywności, przekształcając je w mądrość i pozytywne aspekty. Poprzez to wypalone zostają wewnętrzne negatywności, a umysł praktykującego przemienia się w jasność pięciu mądrości (Pięć Mądrości: mądrość pustki, mądrość podobna zwierciadłu, mądrość rozróżniająca, mądrość równowagi, mądrość wszech spełniająca). Praktyka Takla Mebar jest szczególnie ważna o tej porze roku, by oczyścić negatywne przeszkody z minionego roku i wnieść błogosławieństwa i pomyślność w roku nadchodzącym.

Pomimo, że praktyka jest długiej i skomplikowana, Rinpocze przekaże inicjację i uzdrawiającą moc w uproszczonej formie, tak, żeby praktyka i korzyści z niej płynące były łatwo dostępne dla wszystkich. Praktykę Takla Mebar będzie można wówczas wykonywać na co dzień.

Chaphur Rinpoche

 

 

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi
z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównym klasztorze tradycji Bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach.

 

W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej
i tybetańskiej kosmologii.

 

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł Gesze klasztoru Menri (tytuł ten odpowiada zachodniemu doktoratowi z filozofii). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Fundacji Klasztoru Nangzhig, które Rinpocze własnoręcznie namalował.

 

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley
w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł,
czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów Bon.

 

Geshe Chapur w Polsce

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn