Spalony klasztor BON

Pomoc dla spalonego
klasztoru BON


Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie zbiórki na rzecz klasztoru Bon, Deden Püntsok Ling w Nepalu, który doszczętnie spłonął 8 marca tego roku. Nasz Lama rezydent Geshe Gyatso, zna osobiście mnichów opiekujących się tym klasztorem, wie z bezpośrednich relacji w jak trudnej sytuacji się znaleźli i osobiście bardzo prosi nas wszystkich o wsparcie tej zbiórki.
Każdy z nas w codziennym życiu boryka się nieraz z trudnościami finansowymi, ale w porównaniu z warunkami i możliwościami jakimi dysponują tamtejsi mnisi i miejscowa ludność, mamy tu królewskie warunki i możliwości. Prosimy Was, uruchomcie swoją szczodrość i pamiętajcie, że nie ma zbyt małej kwoty, każda złotówka się liczy!!!
 
Prosimy o wpłaty na konto :
Związek Garuda, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
z dopiskiem – "na spalony klasztor".

 Więcej informacji 

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn