Regulamin Ośrodka Cziamma Ling

 

 1. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej, od godziny 22:00 – 6:00, a także o nie zakłócanie spokoju od godziny 6:00 – 8:00 rano.
 2. Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad zachowania w Gompie:
 1. prosimy o nie spóźnianie się na nauki oraz na praktykę. Należy stawić się  w Gompie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
 2. podczas pobytu w Gompie prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych (lub wyciszenie dźwięku),
 3. prosimy o zostawianie obuwia w wyznaczonym miejscu,
 4. podczas praktyk prosimy o zachowanie ciszy,
 5. prosimy o niewprowadzanie do Gompy zwierząt,
 6. dzieci mogą przebywać w Gompie, o ile nie zakłócają ciszy podczas praktyk.
 1. Prosimy o zachowanie ciszy wokół domku Rinpocze i nie zakłócanie czasu wypoczynku Lamy.
 2. Prosimy o zachowanie odpowiedniego stroju, zarówno w Gompie, jak i na terenie ośrodka, prosimy o uszanowanie również poprzez strój, że jest to ośrodek medytacyjny.
 3. Podczas retritów na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, oraz innych substancji psychoaktywnych.
 4. Prosimy palaczy o palnie papierosów jedynie w miejscu do tego wyznaczonym, czyli na placu za kawiarnią.
 5. Podczas retritów na terenie ośrodka obowiązuje zakaz jeżdżenia samochodami (nie dotyczy obsługi). Pojazdy prosimy zostawiać na wyznaczonym parkingu lub poza ośrodkiem.
 6. Prosimy o nie  rozpalanie ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych, jest to surowo zabronione.
 7. Prosimy o niewchodzenie ani niesiadanie na Stupie.
 8. Prosimy o rozbijanie namiotów tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Uprzejmie prosimy o nie śmiecenie na terenie ośrodka. Pełne kosze prosimy wyrzucać do kontenera przy kuchni.
 10. Uprzejmie prosimy o oszczędzanie prądu, gazu i wody.
 11. Uprzejmie prosimy o odnoszenie naczyń po zjedzeniu posiłku na wyznaczone miejsce.
 12.  Obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchni osobom nieupoważnionym.
 13.  Przed wyjazdem z ośrodka prosimy o pozostawienie domku w czystości.
 14.  Przed opuszcznie domku prosimy o zdjęcie pościeli (wyłącznie poszewek czyli tak zwanej bielizny pościelowej) oraz zaniesienie jej wraz z ręcznikami do pralni, a także zdanie kluczy od domku w recepcji.

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn