Wizja jet umysłem

Pięć Wersów Tsepung Dawy Gyaltsena
Praktyka Dzogczen w Krakowie

 

Praktyka Tsepung Dawy Gyaltsena pochodzi z przekazu ustnego Zhang Zhung Nyen Gyud, za którym stoi nieprzerwana linia mistrzów, biegnąca od kilku tysięcy lat, aż do czasów nam współczesnych. Stanowi to o niesłychanej mocy tego przekazu i dlatego też uznaje się go za najważniejszą część nauk Dzogczen w tradycji buddyzmu tybetańskiego Bon.

Sens proponowanej praktyki zawiera się w pięciu wersach pozostawionych przez żyjącego na przełomie VI i VII wieku mistrza, nauczyciela, którego najważniejszym uczniem był reprezentujący całość przekazu Tapihritsa:


wizja jest umysłem
umysł jest pusty 
pustka jest czystym światłem
czyste światło jest jednością
jedność jest wielką błogością


Aby sens tych wersów zrozumieć musimy doświadczyć ich znaczenia podczas naszej medytacji. Reprezentują one ponadczasową mądrość, niezwiązaną z żadnym systemem religijnym, ani przekonaniami filozoficznymi. Są po prostu prawdą o naturze rzeczy, która jest identyczna dla buddysty, katolika, muzułmanina czy przedstawiciela dowolnej innej religii. Prawdziwym ich sensem jest pomoc istotom na ścieżce ku samowyzwoleniu z cierpienia, a ponadczasowy charakter sprawia, że sprawdzają się one w każdej sytuacji. Jedynym warunkiem jest doświadczalne tego zbadanie.

Podczas warsztatu wykonywać będziemy kilka modlitw związanych akurat z tradycją bon, ale wziąć w nim udział może każdy kto jest wystarczająco otwarty na prawdę o sobie samym. Osoby takie, jeśli miałoby to być dla nich przeszkodą, nie muszą się łączyć z modlitwami, ale połączyć się powinny z prowadzoną medytacją. Pomoże ona rozpuścić błędną bolesną identyfikację z bólem, problemami, przeszkodami i wszystkim, co zasłania nam prawdę o nas samych. Wewnętrznie bowiem jesteśmy wszyscy w pełni czyści, otwarci i współczujący oraz gotowi, aby pomagać innym.

 

Informacje praktyczne

Termin: 29-30.10.2016

Miejsce: Spółdzielnia "Ogniwo" Kraków, Paulińska 28, 31-065 Kraków

Organizator: Ligmincza Kraków

Opłata za udział w warsztacie: 120 zł

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 18:00.
Każdego dnia w godzinach od 13:00 do 15:00 przewidziana jest przerwa obiadowa.


Wszystko jest wizją i dlatego też warunki w jakich przebywamy nie mają znaczenia, ponieważ zarówno wszystko, co w tym wszechświecie zewnętrzne, jak i wewnętrzne, złączone jest ze stanem naturalnym. Stan ten zaś nazywamy buddą podstawy. Pojawiające się w nim wizje pozbawione są substancji i jawią się jako niezmienna i niewytworzona samoświadomość. Cokolwiek się pojawia, trwa po prostu w naturze. Nie da się tej pierwotnej świadomości oddzielić od pustej natury, na temat której nic też nie można powiedzieć, gdyż jest ona spontanicznie obecnym poglądem buddy.


Tsepung Dawa Gyaltsen
tłum. J. Kotas
Jarek Kotas z Tenzinem Wangyalem Rinpocze

Warsztat medytacji poprowadzi Jarosław Kotas, instruktor w sandze Ligmincza Polska, której założycielem i głównym nauczycielem jest Tenzin Wangyal Rinpocze.

Jarosław Kotas mieszka we Wrocławiu i jest wieloletnim uczniem Tenzina Wangyala Rinpocze. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Przetłumaczył komentarz Shardzy Tashi Gyaltsena do cyklu dzogczen Krople serca dharmakai autorstwa Tenzina Namdaka Rinpocze, który wydany został przez wydawnictwo Okultura w 2015 roku. Jest również tłumaczem mającej się ukazać wkrótce nakładem wydawnictwa Rebis najnowszej książki Tenzina Wangyala Rinpocze pod tytułem Prawdziwe źródło uzdrowienia.

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn