Ponlob Trinley Nyima Rinpocze

Ponlopa Trinley Nyima Rinpocze
z wizytą Polsce

 

2 grudnia (piątek), Warszawa

Wykład otwarty:

"Umysł jako źródło życiowej harmonii"

godzina: 18:00 
Adres: Muzeum Azji i Pacyfiku, Solec 24, 00-001 Warszawa

 


 

3 grudnia (sobota) - 4 grudnia (niedziela), Warszawa

Nauki: "Trzy Mantry Serca" 

godzina: 10:00 - 18:00 
13:00 - 15:00 Przerwa obiadowa. 

W tybetańskiej tradycji Bon mantry odgrywają bardzo ważną rolę. Mantry są złożeniem świętych sylab, które mają przywoływać określoną formę energii, np. mantra uzdrawiająca choroby. Do najważniejszych w tej tradycji należą tzw. 3 Mantry Serca, czyli:
1. Mantra Tu Tri Su – oczyszczające przeszkody, uzdrawiająca, związana z ciałem
2. Mantra Ma Tri – rozwijająca współczucie, związana z mową
3. Mantr Sa Le Ły – rozwijająca medytację, związana z umysłem
Regularna recytacja określonej mantry aktywuje jej potencjał i w ten sposób otrzymujemy energię w niej zawartą. Ważne jest, aby mantra pochodziła z autentycznej tradycji duchowej i została przekazana przez wykwalifikowanego nauczyciela.
Spotkanie z Ponlobem Trinley Nyimą Rinpocze jest niezwykłą okazją, ponieważ nie tylko można otrzymać wyjaśnienia do mantr, ale także błogosławieństwo tego mistrza i połączenie z całą wielowiekową tybetańską linią przekazu.

Podczas nauk udzielona będzie:

Inicjacja Długiego Życia (Tsewanga Rigdzina)


Zapraszamy do wzięcia udziału w szczególnej inicjacji. Potężne błogosławieństwa Tsewanga Rigdzina dostarczają głębokiego wsparcia, wzmacniają energię życiową i prowadzą do osiągnięcia długiego życia.
Dla wielu osób może być to jedyna szansa w życiu by wziąć udział w tym rytuale. Prosimy więc pamiętać o swoich bliskich i przyjaciołach.
Wielki mistrz Bon, Tsewang Rigdzin, uważany jest za główny bóstwo długiego życia w tradycji Jungdrung Bon. Nauczał on, że oczyszczenie duszy z negatywnych wpływów pomaga wydłużyć życie i uczynić je szczęśliwym.
Nauki na temat specjalnych metod leczenia duszy, Tsewang Rigdzin otrzymał przebywając w głębokiej medytacji od dakini Yum-chen Tugdzie Kundrol. Nauki te określa się nazwą Tse Du Jha Ri Ma i składają się na nie rytuały inicjacji długiego życia, odzyskiwania duszy i siły życiowej.

 

Adres: Antrakt, Słowackiego 19a, Warszawa [sala na tyłach Teatru Komedia] 

Koszt: 75 zł/dzień. 

Konieczna jest rejestracja:

 

[Nagrania z nauk dostępne tylko dla osób zarejestrowanych] 

 


 

5 grudnia (poniedziałek), Kraków

Wykład otwarty  

"Encyklopedia buddyjskiej tradycji BON"

godzina: 11:30 - 13:00 

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Paderevianum, al.Mickiewicza 9

 

Popołudnie: spotkanie z Sanghą 

 

Uwaga: informacje na tej stronie będę aktualizowane. 

 

 

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn