Członkowstwo w Związku Garuda (Ligmincha Polska).

 

Osoby, które chcą zostać Członkami Związku Garuda w Polsce, po zapoznaniu się ze statutem [statut], powinny pobrać deklarację członkowską [deklaracja członkowska], którą należy:
- wydrukować,
- wypełnić,
- podpisać,
- wysłać na adres : Związek Garuda w Polsce, Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga.

Zarząd po otrzymaniu deklaracji, na najbliższym spotkaniu Zarządu, podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet Członków Związku Garuda w Polsce.
Nowi członkowie Związku zostaną poinformowani o przyjęciu pocztą elektroniczną.

Zadeklarowane składki członkowskie należy wpłacać na konto Związku Garuda w Polsce:
BANK PEKAO SA O/Warszawa 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
z dopiskiem „składka członkowska” i wskazaniem okresu jakiego dotyczą.

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn