Związek Garuda w Polsce został założony w 1995 roku przez uczniów tybetańskiego mistrza Tenzina Wangyala Rinpocze. Organizacja skupia praktykujących Yungdrung Bon - najstarszą duchową tradycję Tybetu. Bon jest rdzenną religią płaskowyżu tybetańskiego, a jej wpływ odczuwalny jest w całej kulturze tybetańskiej. Po przybyciu buddyzmu do Tybetu, te dwie tradycje wymieszały się ze sobą. Yungdrung Bon stanowi kompletną buddyjską ścieżkę do oświecenia przekazaną przez Buddę Tonpę Szenraba. Kanon nauk składa się z około 300 tomów, dzielonych na nauki sutry, tantry oraz dzogczen (wielka doskonałość). Tenzin Wangyal Rinpocze co roku przyjeżdża do Polski przekazując kolejne nauki duchowe. Od 2000 roku do Polski zaczęli przyjeżdżać także inni mistrzowie Bon: Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze, Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze, Ponlob Trinley Nyima Rinpocze, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze, Nyima Dakpa Rinpocze, Chongtul Rinpocze.

Głównym ośrodkiem Związku Garuda jest Ciamma Ling w miejscowości Wilga (ok. 60 km od Warszawy). Ośrodki lokalne mieszczą się w Warszawie, Poznaniu, Sopocie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Wadowicach. Związek Garuda jest zaangażowany w działania kulturalne i edukacyjne mające na celu zachowanie tradycji Bon i kultury Tybetu (np. festiwale kultury tybetańskiej, wykłady na polskich uczelniach).

Aby ujednolicić organizacje Tenzina Wangyala Rinpocze w różnych krajach, coraz częściej używana jest nazwa Ligmincha Polska. Ligmincha Międzynarodowa (Ligmincha International) zajmuje się wieloma projektami m.in.: 1) łączeniem technik medytacyjnych z terapią psychologiczną (Akademia Trzech Bram/The 3 Doors Academy) w celu pracy z negatywnymi emocjami i wzorcami zachowania, 2) zastosowaniem technik medytacyjnych jako wsparcie w leczeniu onkologicznym (Badania w szpitalu M.D. Anderson w Houston, USA), 3) zachowaniem tradycji Bon przez studia w Instytucie Lishu w Indiach (Lishu Institute), 4) wspieraniem i współpracą z klasztorami Bon w Indiach, Nepalu i Tybecie.

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn