Darek Orwat

Buddyzm tybetański w tradycji Jungdrung Bon praktykuję od kilkunastu lat. W tym czasie pobierałem nauki od najważniejszych nauczycieli tej tradycji. Na mojej duchowej drodze szczególną rolę odegrały i odgrywają praktyki jogi tybetańskiej – Tsa Lung i Trul Khor. Praktyk Trul Khor uczę się od 2005 roku u Alejandro Chaoul Reich, głównego instruktora Trul Khor tradycji Jungdrung Bon na Zachodzie. Ogromnie wdzięczny jestem Tenzinowi Wangyalowi Rinpocze oraz Alejandro Chaoul Reich za umożliwienie studiowania tych nauk. Przez ostatnie kilka lat pod opieką Alejandro Chaoul Reich przygotowywałem się do roli instruktora. Instruktorem Tsa lung, Trul Khor jestem od 2012 roku i od tego czasu prowadzę kursy.

Translate »