Praktyka wstępna z cyklu ZHANG ZHUNG NYEN GYU

Shenla Okar

Shenla Okar

  1. Po przyjęciu właściwej pozycji medytacyjnej, wykonaj dziewięć oddechów oczyszczających.
  2. Przed tobą, w przestrzeni nieba wyobraź sobie Drzewo Schronienia i poczuj obecność oświeconych istot. W centrum tej wizualizacji znajduje się Shenlha Okar (wym. sienla y kar). Nosi on ozdoby bóstwa Sambhogakaji reprezentujące wszystkie oświecone jakości, które są lekarstwem na cierpienia cyklicznej egzystencji.
    Śpiewaj Guru Jogę
  3. Trzykrotnie zaintonuj sylabę HUNG wyobrażając sobie wypływające z serca Shenlha Okar światło, które dociera do wszystkich czujących istot we wszystkich światach egzystencji. W szczególności dociera ono do twoich karmicznych związków, w których przechodzisz przez wyzwania i trudności. Kiedy światło wielu sylab HUNG dotyka istot i miejsc, wszystko to rozpuszcza się w światło. A potem, te światła na powrót rozpuszczają się w tobie. Światło pochodzące z rozpuszczenia się miejsc rozpuszcza się w twoim ciele, a światło będące rezultatem rozpuszczenia istot, rozpuszcza się w twojej świadomości. Wszystko i każdy rozpuścił się w światło, a ono rozpuściło się w twojej wewnętrznej przestrzeni. Czuj, że nie ma niczego poza czystą przestrzenią w tobie i wokół ciebie. Spocznij w tym odczuciu przez chwilę.
  4. Wydaj głośny okrzyk Phe! i zwizualizuj, że rozprzestrzeniasz się, kolejno uwalniając się od granic swego ciała, pokoju, budynku, miasta, kraju, planety i wszechświata, aż do momentu, w którym doświadczysz nieograniczonej przestrzenności. W tej bezgranicznej przestrzeni zawiera się odczucie czystej świadomości, żywotności czystej obecności.
  5. Spójrz ponownie na swe karmiczne związki, lecz teraz z perspektywy tej nieograniczonej przestrzeni i czystej świadomości. Dostrzegając ból innych w tej relacji, ponieważ przebywasz w bezgranicznej przestrzeni i nieskończonej świadomości, doświadczasz naturalnej chęci pomocy tym ludziom. Pozwól by pojawiło się ciepło empatii, miłości i współczucia. Daj sobie pewien czas na doświadczenie tego w pełni.
  6. Teraz intonuj sylaby nasienne trzech czystych elementów – ognia mądrości, wiatru mądrości i wody mądrości. Śpiewając RAM, wyobraź sobie wielkie ogniowe nawałnice wybuchające w przestrzeni. Brzmią one jak grzmot i wyglądają jak błyskawice. Światło ognia mądrości dociera do czakry korony wszystkich czujących istot oraz do miejsc ich przebywania, spalając na biały popiół nasiona negatywnej karmy tak, że nigdy one nie dojrzeją i nie wydadzą cierpienia, jako owocu. Podczas gdy śpiewamy JANG, w przestrzeni tworzą się wielkie sztormy mądrości wiatru, który wyje i przejawia się pod postacią wystrzelonych w powietrze gwiazd. Przewiewa on wszystkie czujące istoty oraz miejsca ich przebywania usuwając wszelkie pozostałości dawnych zaciemnień, jak wirująca purpurowa para wodna, która rozpuszcza się w przestrzeni. Gdy śpiewasz MANG, powstają w przestrzeni wielkie powodzie światła wód mądrości i zmywają różne wciąż utrzymujące się zaciemnienia oczyszczając całkowicie z wszelkich splamień.  tak istoty, jak ich miejsca przebywania. Postrzegaj wszystkie istoty jako czyste naczynia gotowe na przyjęcie nektaru urzeczywistnienia, a wszystkie miejsca jako otwarte i wolne od zaciemnień.
  7. Zaśpiewaj trzykrotnie sylabę A. Sylaba nasienna A symbolizuje pierwotną mądrość. Z nieograniczonej przestrzeni przybywa niezliczona ilość sylab A w różnych rozmiarach, która niczym deszcz pada na wszystkie istoty i miejsca, a w szczególności na tych ludzi i te miejsca, z którymi masz silne karmiczne związki. Kiedy rozpuszczają się one w czakrach korony czujących istot, przekształca je to w istoty świetliste. Doświadczaj tego jak wszystkie obiekty i miejsca przekształcają się w przejawienia światła. Całe bogactwo egzystencji wypełnia się oświeconymi mandalami radości.

Sylaba A

8. W stanie czystej radości śpiewaj mantrę oczyszczającą TU TRI SU. Nie przerywaj śpiewania tak długo, jak możesz. Za sprawą mocy twojej praktyki i powtórzeń mantry, zaciemniająca karma pochodząca z wielu żywotów zostanie oczyszczona, tak jak wschodzące słońce topi wczesnoporanny mróz.

ཨ་དཀར་ཨ་རྨད་དུ་ཏྲི་སུ་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་སྭཧཱ།

A KAR A ME TU TRI SU NAK PO SZI SZI MAL MAL
A KAR A ME TU TRI SU NAK PO SZI SZI MAL MAL SO HA

Wyjaśnienie znaczenia mantry

A KAR – reprezentuje czystą naturę umysłu
A ME – reprezentuje czystość świetlistego umysłu mądrości
TU TRI SU – nasiona trzech niższych światów – niechęć, przywiązanie i ignorancja
NAK PO – reprezentuje przeszkody i splamienia pochodzące ze śladów karmicznych
SZI SZI – uspokojenie cierpienia cyklicznej egzystencji
MAL MAL – posiadanie umysłu błogości
SO HA – niszczy wszystkie negatywności wynikłe z błędnych poglądów

9. Dedykuj zasługę ze swej praktyki modląc się o to, by moc i błogosławieństwo tej praktyki pomogły czującym istotom, a szczególnie tym karmicznie z tobą związanym, tak by zdały sobie sprawę z czystości ich własnej natury i osiągnęły wyzwolenie od cierpienia. Zaśpiewaj modlitwę dedykacji.