Podstawowe praktyki

DZIEWIĘĆ ODDECHÓW OCZYSZCZAJĄCYCH

PRAKTYKA SZIERAB CZIAMMY

OCZYSZCZANIE POPRZEZ MANTRĘ