Strona internetowa Ligmincha Polska została założona przez uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze w celu dostarczania informacji o grupach praktykujących zainicjowanych przez Rinpocze w Polsce, nawiązywania nowych kontaktów, informowania o przyszłych wydarzeniach i literaturze.

Misją związku Ligmincha Polska jest zachowanie i popularyzowanie starożytnej tybetańskiej tradycji Yungdrung-Bön. Nasz związek jest organizacją non-profit. Zachowujemy, rozpowszechniamy i pogłębiamy wiedzę o autochtonicznych kulturach Tybetu i sąsiednich krajów, ideach przekazywanych z tego obszaru, naukach Buddów, a zwłaszcza Dzogczen na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzogczen naucza o naturze umysłu i naturze wszystkich istot. Dzogczen pokazuje sposób, w jaki można odkryć naturę umysłu.

Statut związku Ligmincha Polska można zobaczyć tutaj.

Członkowstwo w Związku Ligmincha Polska

Osoby, które chcą zostać Członkami Związku Ligmincha Polska, po zapoznaniu się ze statutem, powinny pobrać deklarację członkowską [DeklaracjaCzlonkowska], którą należy:

- wydrukować,
- wypełnić i podpisać,
- wysłać na adres : Związek Ligmincha Polska, Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga,
lub wysłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: zarzadligmincha@gmail.com

Zarząd po otrzymaniu deklaracji, na najbliższym spotkaniu Zarządu, podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet Członków Związku Ligmincha Polska.
Nowi członkowie Związku zostaną poinformowani o przyjęciu pocztą elektroniczną.

Zadeklarowane składki członkowskie należy wpłacać na konto Związku Ligmincha Polska:
BANK PEKAO SA O/Warszawa 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
z dopiskiem „składka członkowska” i wskazaniem okresu jakiego dotyczą.

Jacek Trzebuniak

Bettina Majda

Darek Orwat

Jacek Trzebuniak

Jarosław Kotas

Ryszard Adamiak