Strona internetowa Ligmincha Polska została założona przez uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze w celu dostarczania informacji o grupach praktykujących zainicjowanych przez Rinpocze w Polsce, nawiązywania nowych kontaktów, informowania o przyszłych wydarzeniach i literaturze.

Misją związku Ligmincha Polska jest zachowanie i popularyzowanie starożytnej tybetańskiej tradycji Yungdrung-Bön. Nasz związek jest organizacją non-profit. Zachowujemy, rozpowszechniamy i pogłębiamy wiedzę o autochtonicznych kulturach Tybetu i sąsiednich krajów, ideach przekazywanych z tego obszaru, naukach Buddów, a zwłaszcza Dzogczen na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzogczen naucza o naturze umysłu i naturze wszystkich istot. Dzogczen pokazuje sposób, w jaki można odkryć naturę umysłu.

Statut związku Ligmincha Polska można zobaczyć tutaj.

Członkowstwo w Związku Ligmincha Polska

Osoby, które chcą zostać Członkami Związku Ligmincha Polska, po zapoznaniu się ze statutem, powinny pobrać deklarację członkowską [DeklaracjaCzlonkowska], którą należy:

- wydrukować,
- wypełnić i podpisać,
- wysłać na adres : Związek Ligmincha Polska, Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga,
lub wysłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: zarzadligmincha@gmail.com

Zarząd po otrzymaniu deklaracji, na najbliższym spotkaniu Zarządu, podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet Członków Związku Ligmincha Polska.
Nowi członkowie Związku zostaną poinformowani o przyjęciu pocztą elektroniczną.

Zadeklarowane składki członkowskie należy wpłacać na konto Związku Ligmincha Polska:
BANK PEKAO SA O/Warszawa 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
z dopiskiem „składka członkowska” i wskazaniem okresu jakiego dotyczą.

Jacek Trzebuniak

Kontakt / Contact: jacektrzebuniak86@gmail.com Praktykę w tybetańskiej tradycji Bon rozpoczął w 2007 roku. Za swojego głównego nauczyciela uważa Tenzina Wangyala Rinpocze. Pobierał też nauki od wielu innych nauczycieli Bon otrzymując wyjaśnienia (tri), przekazy (lung) i inicjacje (łang): m.in. Yongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze, Ponloba Trinley Nyimy Rinpocze, Khenpo Nyimy Dondrupa Rinpocze,...

Read More

Ryszard Adamiak

Urodziłem się w 1963 roku w Poznaniu w rodzinie katolickiej. Nieliczne wtedy informacje i obrazy związane z Buddyzmem wzbudzały moje wielkie zainteresowanie. Pamiętam ekscytującą  dyskusję z kolegą o reinkarnacji. Mieliśmy wtedy po 6 lat. Dziecięca fascynacja przerodziła się z czasem w poszukiwanie źródeł Nauk Buddyjskich i dogłębne ich studiowanie. Moim...

Read More

Jarosław Kotas

Na ścieżkę Bonu wkroczył w 2002 roku, po spotkaniu swojego Nauczyciela, Tenzina Wangyala Rinpocze, za którym nieprzerwanie podąża do dziś i nie zamierza tego zmieniać w przyszłości. W ciągu 15 lat praktyki otrzymał wiele nauk i bardzo ważne dla kultywacji praktyk Dzogczen, inicjacje. Czuje związek przede wszystkim z nieprzerwanym przekazem...

Read More

Bettina Majda

Praktykuję w tradycji Bon od roku 2003, po spotkaniu wybitnego bioenergoterapeuty – Jurka Strączyńskiego, który zainteresował mnie tą tybetańską tradycją buddyjską. Otrzymałam nauki od wielu mistrzów a moim najważniejszym nauczycielem duchowym jest Tenzin Wangyal Rinpocze. W roku 2009 zostałam umdze, prowadzącym grupę w Wadowicach. Spotykamy się w tym mieście co...

Read More