Strona internetowa Ligmincha Polska została założona przez uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze w celu dostarczania informacji o grupach praktykujących zainicjowanych przez Rinpocze w Polsce, nawiązywania nowych kontaktów, informowania o przyszłych wydarzeniach i literaturze.

Misją związku Ligmincha Polska jest zachowanie i popularyzowanie starożytnej tybetańskiej tradycji Yungdrung-Bön. Nasz związek jest organizacją non-profit. Zachowujemy, rozpowszechniamy i pogłębiamy wiedzę o autochtonicznych kulturach Tybetu i sąsiednich krajów, ideach przekazywanych z tego obszaru, naukach Buddów, a zwłaszcza Dzogczen na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzogczen naucza o naturze umysłu i naturze wszystkich istot. Dzogczen pokazuje sposób, w jaki można odkryć naturę umysłu.

Justyna Przondo

Bettina Majda

Darek Orwat

Jacek Trzebuniak

Jarosław Kotas

Ryszard Adamiak