Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze urodził się w 1969 roku w Dhorpatan, odległym rejonie zachodniego Nepalu. W wieku 11 lat wstąpił w szeregi mnichów w pobliskim klasztorze Tashi Gegye Taten Ling. Po ukończeniu podstawowych studiów z rytualnych tekstów Bon i kaligrafii tybetańskiej przeniósł się do Dolanji w Indiach, aby kontynuować naukę w Szkole Dialektyki w tamtejszym klasztorze Menri.

W ciągu następnych 13 lat Khenpo Tenpa Yungdrung studiował cały system filozoficzny Yungdrung Bon od sutry, tantry i dzogczen; ponadto ogólne nauki tybetańskie, w tym gramatykę tybetańską, poezje, astrologia, gramatykę sanskrytu, świętą geometria czy sztukę i medycynę tybetańską.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów w Menri i uzyskaniu tytułu Gesze, Tenpa Yungdrung udał się do Katmandu w Nepalu w 1994 roku, aby kontynuować naukę tantry i dzogczen w klasztorze Triten Norbutse pod kierunkiem Yongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze.

W 1996 roku Jego Świątobliwość Menri Tridzin Rinpocze i Jego Eminencja Yongdzin Lopon Tenzin Namdak Rinpocze mianowali go Pönlobem (głównym nauczycielem) klasztoru Triten Norbutse, gdzie od tego czasu wykładał w Wyższej Akademii Studiów Yungdrung Bön.

W 2001 roku Tenpa Yungdrung Rinpocze został mianowany Khenpo (opatem) klasztoru Triten Norbutse przez Jego Świątobliwość Menri Trizina Rinpocze i Jego Eminencję Yongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze.

Khenpo Rinpocze naucza i wykłada tradycję Bon w Europie, USA i Meksyku.

Jako opat jest odpowiedzialny zarówno za klasztor Triten Norbutse w Nepalu, jak i Shenten Dargye Ling we Francji.

W 2008 r. Zorganizował sympozjum poświęcone tradycji Bon w Shenten Dargye Ling i zaprosił wielu naukowców i Geszów do zaprezentowania swoich badań źródłowych na międzynarodowym spotkaniu.