Geshe Yungdrung Gyatso

Geshe Yungdrung Gyatso jest lamą rezydentem w naszym ośrodku Cziamma Ling w Wildze pod Warszawą.

Geshe Gyatso urodził się w Dolpo w miejscowości Bicher w 1980 roku, gdzie znajduje się najstarszy klasztor Bon, Dolpo Samling. Klasztor został założony przez wielkiego mistrza rodu Yangton Yangton Gyaltsen Rinchen, ważnego mistrza linii w Zhang Zhung Nyen Gyud.

Jego ojciec był Nagpa, świeckim praktykującym w Bonpo i lekarzem medycyny tybetańskiej. Jego matka praktykuje Ningmę. Jego rodowe nazwisko brzmi Tsewang Gjaltsen, a imię Yungdrung Gyatso („Ocean Nieśmiertelności”) otrzymał kiedy złożył śluby zakonne u Jego Eminencji Yongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze, najwyższego nauczyciela tradycji Bon.

Geshe Gyatso przebywał w swojej wiosce do 9 roku życia. Od 5 roku życia spędzał lato przy owcach i jakach. Zimę spędzał zwykle z ojcem w klasztorze. Tam nauczył się tybetańskiego czytania i pisania, recytował mantry, a czasami pomagał ojcu przygotowywać ofiary tsok. W wieku 9 lat udał się z ojcem do Katmandu, gdzie był jednym z pierwszych mnichów, który studiował w klasztorze Triten Norbutse w Katmandu.

Tam otrzymał nauki od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze, który ich udzielał nauk rankiem, a po południu uczuł się czytać i pisać. W 1994 roku ukończono budowę nowej dużej świątyni, a Jego Świątobliwość Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze został zaproszony na konsekrację. Następnie, wraz z około 100 innymi mnichami, rozpoczął szkołę dialektyczną.

Geshe Gyatso rozpoczął studia na tytuł Gesze w klasztorze Triten Norbutse w 1994 roku i ukończył je w 2009 roku. Po uzyskaniu stopnia Gesze udał się na 100-dniowe odosobnienie, praktykując Tsa Lung i Trul Khor (pracując z oddechem, kanałami, czakrami i ruchem).

Podczas studiów w Triten Norbutse miał dwie możliwości odwiedzenia Europy, kiedy klasztor wysłał grupę taneczną Cham do Francji, Włoch, Szwajcarii i Belgii. Po otrzymaniu tytułu Geshe został ponownie zaproszony do kilku krajów europejskich, w tym do Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji i Polski, gdzie prowadził publiczne wykłady i nauczał. Podczas swojej trzeciej wizyty w Europie w 2013 roku spędził miesiąc w Wiedniu, gdzie odprawiał tormy Bonpo oraz prowadził rytuały i taniec cham. Następnie zaczął podróżować i uczyć po całej Europie.

W latach 2010 i 2011, kiedy był członkiem zarządu klasztoru Triten Norbutse, Gesze Gyatso dobrze poznał Gesze Tenzina Wangyala Rinpocze, ponieważ Rinpocze odwiedzał go regularnie. Podczas swojej trzeciej wizyty w Europie spotkał Rinpocze w Berlinie. W 2013 roku Tenzin Rinpocze zapytał Gesze Gyatso, czy chciałby zostać w Polsce i uczyć w polskiej Sandze i innych europejskich Sandgach. Geshe Gyatso przybył do Cziamma Ling w Wildze w styczniu 2015 roku i oficjalnie został Lamą Cziamma Ling w marcu 2015.

Od tamtej pory w Wildze odbyło się wiele odosobnień połączonych z naukami i ćwiczeniami w różnych miastach Polski. Geshe Gyatso jest często proszony o wykonywanie specjalnych rytuałów.

Translate »