Drzewo schronienia

Zgodnie z tradycją Menri

Drzewo schronienia jest wizualną reprezentacją czasowego i przestrzennego połączenia wszystkich oświeconych i nauczycieli tradycji Bon. Jest świętym obiektem. które czcimy i składamy hołd, aby zdobyć zasługi dla siebie i innych. To drzewo schronienia zostało stworzone zgodnie z tradycją Menri.