Wielki mistrz Bon Lopon Sangye Tenzin Rinpocze (1911-1978) służył jako Lopon, czyli dyrektor klasztoru Menri w Indiach.

Lopön Sangye Tenzin Rinpocze urodził się w rodzinie Jyab’Og, linii rodzinnej, która cieszyła się dużą renomą w tradycji Bon. Wczesne lata spędził w koczowniczym regionie Hor w Tybecie i przez wiele lat uczył się w klasztorze Drepung tradycji Gelug w pobliżu Lhasy, a także u mistrzów innych głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Został znakomitym mistrzem sutry, tantry i dzogczen. Lopon Sangye Rinpocze prowadził bardzo proste życie, w większości w izolacji, a jego imię było mało znane, z wyjątkiem poważnych praktykujących. Wielu jednak uważało go za największego uczonego Bon swojego pokolenia.

Lopön Sangye Tenzin Rinpocze był nauczycielem Yongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze i Tenzina Wangyala Rinpocze i był znany ze swojego bardzo bezpośredniego, jasnego i ścisłego nauczania. Zachęcał Yongdzina Rinpocze do założenia szkoły dialektycznej w klasztorze Menri w Dolanji w Indiach – miejscu, w którym mnisi mogliby intensywnie studiować w celu uzyskania stopnia gesze, co odpowiada zachodnim doktoratom z filozofii i studiów metafizycznych.

Jako pierwszy rdzenny lama Tenzina Rinpocze, Lopon Sangye Tenzin Rinpocze przez trzy lata udzielał mu formalnych nauk Dzogczen Sziang Sziung Njen Gyu (ustny przekaz Sziang Sziung). Kilka miesięcy po tym, jak ukończył te nauki i rozpoczął w nowy cykl nauczania, Lopon Sangye Tenzin poważnie zachorował i poprosił Yongdzina Rinpocze, aby przejął jego rolę jako Lopona w klasztorze.

Lopön Sangye Tenzin Rinpocze zmarł w 1978 roku w wieku 67 lat w Dolanji. Po jego śmierci, zgodnie z jego życzeniem, jego oszczędności zostały przeznaczone na wsparcie szkoły dialektycznej.

W sierpniu 1995 roku, prawie dwie dekady później, Tenzin Wangyal Rinpocze otrzymał różne znaki i sny, które wskazywały, że Lopön Sangye Tenzin wkrótce się odrodzi. We wrześniu 1996 r. dodatkowe znaki ujawniły Tenzinowi Wangyal Rinpocze, że reinkarnacja wielkiego mistrza urodziła się już w Chihuahua w Meksyku w rodzinie Jorge i Caty Valles. Rinpocze mieszkał w domu Valles we wrześniu 1995 roku, kiedy nauczał w Meksyku i poczuł silną więź z tą rodzinną. W sierpniu 1996 roku Caty Valles urodziła swoje trzecie dziecko, młodego Jorge René. J.Ś. Lungtok Tenpai Nyima, duchowy przywódca Bon, potwierdził, że na podstawie jego własnych snów i znaków, które otrzymał, było bardzo jasne, że Jorge René był reinkarnacją Lopona Sangye Tenzina Rinpocze.

Pod koniec lat 90. Tulku Jorge Rene został intronizowany w klasztorze Menri.