Darowizny

Wesprzyj naszą pracę.

Aktywność Ligmincha Polska opiera się na Waszej pomocy i wsparciu, zwłaszcza w formie darowizn, które są niezwykle cenne. Pomagaj nam nam osiągnąć nasze cele, przekazując darowizny w ramach swoich możliwości.

WSPARCIE
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule proszę wpisać: "Darowizna na rzecz kultu religijnego" oraz napisać czego dotyczy):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal 

ODLICZENIE OD PODATKU

Darowizny na cele kultu religijnego wpłacone na rachunek bankowy związku wyznaniowego Ligmincha Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej informacji w tekście tutaj.