Darowizny

Wesprzyj naszą pracę.

Aktywność Ligmincha Polska opiera się na Waszej pomocy i wsparciu, zwłaszcza w formie darowizn, które są niezwykle cenne. Pomagaj nam nam osiągnąć nasze cele, przekazując darowizny w ramach swoich możliwości.

WSPARCIE
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule proszę wpisać: "Darowizna na rzecz kultu religijnego" oraz napisać czego dotyczy):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

(Kod Swift: PKOPPLPW)

Można również wpłacać poprzez Paypal 

ODLICZENIE OD PODATKU

Darowizny na cele kultu religijnego wpłacone na rachunek bankowy związku wyznaniowego Ligmincha Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej informacji w tekście tutaj.