ZAMAWIANIE RYTUAŁÓW WYKONYWANYCH PRZEZ GESZE GYATSO

Rytuały trwają od 1 godziny do 1,5 godziny. Wszystkie rytuały można wykonywać na odległość, z wyjątkiem błogosławieństwa domu. Można wybrać konkretny rytuał lub napisać intencję, a Gesze sam zdecyduje, które rytuały będę odpowiednie. Sugerowana darowizna za rytuał to 200 zł. Rytuały można zamawiać wypełniając formularz, poniżej.

Darowizny prosimy przelewać na konto: Związek Garuda, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga

Bank Pekao O/Warszawa 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584 (w tytule przelewu prosimy napisać: Rytuały Gesze).

Rytuały

1) Praktyka Uzdrawiającej Wody Sipe Dzialmo – rytuał uzdrawiający odwołujący się do błogosławieństwa bogini Sipe Dzialmo. Wykonuje się w celu uzdrowienia chorób.
Czas trwania rytuału:  1,5 godziny.

2) Praktyka Pomyślności Dzambali lub Szerab Cziammy – rytuał pomyślności odwołując się do bóstwa Dzambala lub Szerab Ciamma. Wykonuje się w celu powiększenia pomyślności, bogactwa, aby projekty zakończyły się sukcesem.
Czas trwania rytuału:  1,5 godziny.

3) Praktyka Drenpa Namkhi – rytuał odwołujący się do błogosławieństwa mistrza Drenpa Namkha. Wykonuje się w celu otrzymania błogosławieństwa mistrzów linii przekazu bon, w celu rozwoju medytacji.
Czas trwania rytuału:  1,5 godziny.

4) Praktyka długiego życia Tse drub – rytuał długiego życia odwołujący się do mistrza Tsełang Rigdzin. Wykonuje się w celu przedłużenia życia, długiego i zdrowego życia, zwiększenia pomyślności.
Czas trwania rytuału:  1,5 godziny.

5) Modlitwy dla zmarłych – rytuały i modlitwy za zmarłych Bardo Monlam i Tsełang Monlam. Wykonuje się po czyjejś śmierci, najlepiej w ciągu 49 dni od śmierci. Modlitwy mają na celu pomóc zmarłemu przejść przez stan pośmiertny (bardo) i uzyskać dobre odrodzenia. (Do wykonania modlitw potrzebne jest imię i nazwisko lub zdjęcie zmarłego).
Czas trwania: 1 godzina.

6) Rytuał Sur - wykonywany jest dla zmarłych, oraz dla osób, które mają trudności z duchami. Czas trwania: 1 godzina.

7) Rytauał Sang i wieszanie flag modlitewnych - wykonuje się w celu podniesienia energii danej osoby i miejsca. Na skutek rytuału zostają oczyszczone negatywne rzeczy, zostaje zgromadzona pozytywna karma i przywołana energia pomyślności i dobrobytu.
Czas trwania: 1,5 godziny.

8) Rytuał Buddy Medycyny - wykonuje się w celu uzdrawiania chorób. Rytuała odwołuje się do oświeconej energii bóstwa medycyny - Sandzie Menlha.
Czas trwania: 2 godziny.

9) Usuwanie przeszkód przez praktykę Takla Mebar lub Jesze Łalmo – rytuał usuwania przeszkód przez przywoływanie strażników tradycji Bon: bóstwa Jesze Łalmo lub Takla Mebar. Wykonuje się w celu usunięcia problemów zawodowych, rodzinnych czy osobistych.
Czas trwania: 1,5 godziny.

10) Błogosławieństwo domu Rabne – rytuał błogosławieństwa domu. Wykonuje się w celu podniesienia energii miejsca, w którym żyjemy. (Rytuał ten wykonuje się w domu, dlatego istniej możliwość proszenia o ten rytuał tylko w czasie podróży Gesze do różnych miast).
Czas trwania: 1 godzina.