J. Ś. 33. Menri Trizin  Lungtok Tenpai Nyima (+2017)

Jego Świątobliwość Lungtok Tenpai Nyima, 33. Menri Trizin, był duchowym przywódcą tradycji Bon. Został mnichem w wieku 8 lat, a tytuł Gesze otrzymał w wieku 24 lat. Był wyszkolony w medycynie tybetańskiej, astronomii i astrologii tybetańskiej. W czasie chińskiej inwazji uciekł pieszo przez Himalaje do północnych Indii. 15 marca 1968 roku został wybrany 33. opatem klasztoru Menri na duchowego przywódcę Bonpo. Wielu lamów przybyło z Tybetu, Nepalu i Indii i udzieliło mu inicjacji i nauk, a Jego Świątobliwość praktykował przez ponad rok, aby przygotować się do roli głowy Bonpo, dzierżawcy wszystkich linii. Jego Świątobliwość współpracował z Loponem Tenzinem Namdakiem przy odbudowie klasztoru Menri i założeniu szkoły dialektycznej Bon, która przyznaje tytuły gesze zatwierdzone przez Dalajlamę. Założył Bon Children's Welfare Centre, sierociniec dla wielu dziewcząt i chłopców Bonpo, którzy stracili rodziny podczas chińskiej inwazji. Do niedawna Jego Świątobliwość regularnie odwiedzał uczniów na całym świecie i pracował nad zachowaniem głębokich nauk Bon.

J. Ś. 34. Menri Trizin Lungtok Dawa Dargye Rinpocze

Jego Świątobliwość Lungtok Dawa Dargye Rinpocze, 34. Menri Trizin, jest duchowym przywódcą tradycji Bon i opatem klasztoru Menri w Dolanji w Indiach. Jego Świątobliwość został wybrany 34. Menri Trizinem spośród 64 kandydatów 1 stycznia 2018 r., po procesie, który obejmował modlitwy i rytuały do ​​bóstw i opiekunów Bon. Proces rozpoczął się po śmierci Jego Świątobliwości Lungtoka Tenpai Nyimy Rinpocze, 33.Menri Trizina, 14 września 2017 r.

Menri Trizin Rinpocze urodził się 29 listopada 1972 roku w Amdo w Tybecie. Jego ojciec nazywa się Palyon Bum, a matka Luyang Chukmo. W wieku 17 lat został mnichem w klasztorze Gamal w Amdo w Tybecie, a w wieku 18 lat wstąpił do szkoły dialektycznej Bon klasztoru Gamal. W wieku 22 lat spotkał 33. Menri Trizina, Jego Świątobliwość Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze. Przyjął ślubowania mnicha Drangsonga od Jego Świątobliwości i nadano mu imię Dawa Dargye Wangpo. Otrzymał tytuł Gesze z klasztoru Gamal w wieku 24 lat.

Lopön Sangye Tenzin Rinpocze (+ 1978)

Wielki mistrz Bon Lopon Sangye Tenzin Rinpocze (1917-1978) służył jako Lopon, czyli dyrektor klasztoru Menri w Indiach.

Lopön Sangye Tenzin Rinpocze urodził się w rodzinie Jyab’Og, linii rodzinnej, która cieszyła się dużą renomą w tradycji Bon. Wczesne lata spędził w koczowniczym regionie Hor w Tybecie i przez wiele lat uczył się w klasztorze Drepung tradycji Gelug w pobliżu Lhasy, a także u mistrzów innych głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Został znakomitym mistrzem sutry, tantry i dzogczen. Lopon Sangye Rinpocze prowadził bardzo proste życie, w większości w izolacji, a jego imię było mało znane, z wyjątkiem poważnych praktykujących. Wielu jednak uważało go za największego uczonego w Bon swojego pokolenia.

J.E. Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze

Jego Eminencja  Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze jest najstarszym nauczycielem tradycji Bon i uważany jest za największego na świecie znawcę Bon. Yongdzin Rinpocze urodził się w 1926 roku w Khyungpo Karru w dystrykcie Khyungpo w prowincji Kham we wschodnim Tybecie. W wieku siedmiu lat wstąpił do klasztoru Tengchen, regionalnego klasztoru, w którym jego wuj służył jako instruktor śpiewu. Tam rozpoczął intensywne szkolenie i złożył śluby zakonne w wieku 14 lat. W 1940 roku, w wieku 15 lat, młody mnich udał się ze swoim wujem do Yungdrung Ling, wiodącego klasztoru Bon w środkowym Tybecie. Od 1940 do 1942 roku spędzał tam dużo czasu pomagając w tworzeniu malowideł ściennych, wykorzystując swoje wykształcenie jako artysta i malarz od jedenastego roku życia. Później w 1942 r. Udał się z pielgrzymkami do Nepalu i zachodniego Tybetu. W połowie 1943 roku wrócił do Yungdrung Ling, aby rozpocząć studia filozoficzne.

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche urodził się w 1969 roku w Dhorpatan, odległym rejonie zachodniego Nepalu. W wieku 11 lat wstąpił w szeregi mnichów w pobliskim klasztorze Tashi Gegye Taten Ling. Po ukończeniu podstawowych studiów z rytualnych tekstów Bon i kaligrafii tybetańskiej przeniósł się do Dolanji w Indiach, aby kontynuować naukę w Szkole Dialektyki w tamtejszym klasztorze Menri.

W ciągu następnych 13 lat Khenpo Tenpa Yungdrung studiował cały system filozoficzny Yungdrung Bon od sutry, tantry i dzogczen; ponadto ogólne nauki tybetańskie, w tym gramatykę tybetańską, poezje, astrologia, gramatykę sanskrytu, świętą geometria czy sztukę i medycynę tybetańską.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów w Menri i uzyskaniu tytułu Gesze, Tenpa Yungdrung udał się do Katmandu w Nepalu w 1994 roku, aby kontynuować naukę tantry i dzogczen w klasztorze Triten Norbutse pod kierunkiem Yongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze.

Tenzin Wangyal Rinpocze

Tenzin Wangyal Rinpocze urodził się w Amritsar w Indiach, wkrótce po tym, jak jego rodzice uciekli z tybetańskiej ojczyzny podczas chińskiej rewolucji kulturalnej w 1959 roku. W wieku 10 lat Tenzin Rinpocze został wyświęcony na mnicha w klasztorze Menri niedaleko Dolanji w Indiach. Został rozpoznany przez swojego nauczyciela Lopona Sangye Tenzina jako reinkarnacja słynnego mistrza medytacji, nauczyciela, naukowca i uzdrowiciela Khyung Tul Rinpocze, który zmarł w połowie XX wieku.

Ponlob Trinley Nyima Rinpocze

Jest głównym nauczycielem klasztoru Menri (głównego klasztoru tradycji Bon). Rinpocze wywodzi się ze sławnej linii Lamów Yangton. Linia ta znana już była w czasach Tonpy Szenraba, a za czasów pierwszych władców Tybetu, lamowie z tej linii byli kapłanami na królewskim dworze. Nazwa tej linii pochodzi od Yangtona Szeraba Gyaltsen, który stał się znany dzięki wyjątkowej dyscyplinie i wybitnym osiągnięciom w dziedzinie sutry, tantry i dzogczen. Jest on autorem pierwszego manuskryptu Njam Gju.