Nasze zobowiązania

Ligmincha przyjęła kodeks postępowania (link poniżej), który odzwierciedla nasze najwyższe aspiracje wobec nas samych jako społeczności, a także proces wysłuchiwania, oceniania i pracy nad unikaniem lub rozwiązywaniem konfliktów w naszej społeczności praktykujących.

Przyjęliśmy również dodatkowe zobowiązania, które są oczekiwane od naszych nauczycieli, instruktorów i umdze. Dodatkowe zobowiązania można znaleźć w dokumencie „Dodatkowe zobowiązania” poniżej. Pytania na ich temat można przesyłać na adres info@ligmincha.pl.

 

2023 Polski - Kodeks postępowania Ligmincha

2023 Polski - Dodatkowe zobowiązania