O buddyzmie bon

Bon to duchowa tradycja w Tybecie. Bon obejmuje nauki i praktyki dotyczące wszystkich dziedzin życia, w tym naszego związku z elementami natury, naszego etycznego i moralnego zachowania, rozwoju miłości, współczucia, radości i spokoju, i prowadzi do najwyższego urzeczywistnienia poprzez nauki „Wielkiej Doskonałości” (Dzogczen) .

więcej

O Ligmincha

Założona w 1992 roku w celu zachowania starożytnych nauk, przekazów i praktyk tybetańskiej tradycji buddyjskiej Bon. Ligmincha International to ogólnoświatowa sieć ośrodków i Sanga założona przez Gesze Tenzina Wangyala Rinpocze.

więcej

Zobacz również

Ta strona zawiera opisy niektórych Oświeconych Istot, które odgrywają ważną rolę w tybetańskim Buddyźmie Bon.

Linia nauczycieli – linii przekazu nauk Jungdrung Bon.

Jeśli napotkasz słowa, których znaczenia nie rozumiesz, warto tu zajrzeć.