Mantra Matri

Event details

  • piątek | 6 października 2023 to niedziela | 8 października 2023
  • 10:00

Ponlob Trinley Nyima Rinpocze

Nauki i inicjacja mantry Matri
6-8 października 2023, ośrodek Chamma Ling, Wilga i online

Ponlob Trinley Nyima Rinpocze, główny nauczyciel tybetańskiego klasztoru Menri (Indie), zgodził się udzieli nauk i inicjacji (po tybetańsku łang) do mantry Matri. Ta mantra jest jedną z najważniejszych i najpopularniejszych mantr w tybetańskiej tradycji Bon. Recytowana jest od tysięcy lat przez wielu ludzi w Himalajach, jako mantra oczyszczająca negatywne emocje (i negatywną energię) oraz rozwijająca współczucie. Jest to krótka mantra (składa się z 8 sylab) związane z oświeconymi istotami: Tonpą Sienrabem i Sierab Ciammą. Poprzez błogosławieństwo tych oświeconych istot i recytację mantry można uzdrowić nasze problemy fizyczne, emocjonalne i mentalne. Poprzez własny rozwój duchowy mamy więcej pozytywnej energii i jesteśmy w stanie robić więcej dobrego dla innych.

Każdy może wziąć udział, także nowe osoby.

Program 6-8 października 2023
10-11.15 Sesja
11.45-13 Sesja
15-16.15 Sesja
16.45-18 Sesja
(W niedzielę 8 października skończymy około godz. 13.30).

Sugerowana darowizna: 280 zł

Język: Nauki w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga) oraz przez internet (przez program Zoom). Inicjacja nie będzie transmitowana przez internet.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Ten kurs odbędzie się za pośrednictwem programu Zoom. Jeśli nie masz programu Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Pytania odnośnie rejestracji: info@ligmincha.pl

Ponlob Trinley Nyima Rinpoche
Matri mantra teachings and initiation
6-8 October 2023, Chamma Ling center, Wilga, Poland and online

Ponlob Trinley Nyima Rinpoche, head teacher of Tibetan Menri Monastery (India), has agreed to give teachings and initiation (in Tibetan wang) to the Matri mantra. This mantra is one of the most important and popular mantras in the Tibetan Bon tradition. It has been recited for thousands of years by many people in the Himalayas, as a mantra to purify negative emotions (and negative energy) and develop compassion. It is a short mantra (consists of 8 syllables) associated with enlightened beings: Tonpa Shenrab and Sherab Chamma. By blessing of these enlightened beings and reciting the mantra, our physical, emotional and mental problems can be healed. Through our own spiritual development we have more positive energy and are able to do more good for others.

Anyone can participate, including newcomers.

Program October 6-8 (CET time)
10-11.15 Session
11.45-13 Session
15-16.15 Session
16.45-18 Session
(We will finish around 1:30 pm on Sunday, October 8).

Suggested donation: 280 PLN

Language: teachings in English, with translation in Polish.

Place: Chamma Ling Center (4 Hubert Avenue, 08-470 Wilga, Poland) and via the Internet (via Zoom). The initiation will not be broadcast over the Internet.

Registration for accommodation at Chamma Ling Center: wilga@ligmincha.pl

Online: This course will be held via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Questions regarding registration: info@ligmincha.pl

Translate »