Kurs Przebudzenie świetlistego umysłu

Event details

  • sobota | 30 października 2021 to niedziela | 31 października 2021
  • 15:00

Przebudzenie świetlistego umysłu
Kurs internetowy 30-31 października 2021

Przedstawione na kursie medytacje i nauki pomogą nam lepiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Kiedy włączymy je do codziennego życia, to, co do tej pory postrzegaliśmy jako ograniczenia, przekształcimy w nieograniczone możliwości. Pozwoli nam to pozbyć się zwątpienia we własne siły oraz odkryć wewnętrzną mądrość i światło, do których możemy mieć dostęp w każdej chwili. Na kursie będziemy uczyć się i wykonywać medytację Wewnętrznego schronienia, która pomaga nam znaleźć wsparcie i schronienie we własnym wnętrzu, zamiast poszukiwać go na zewnątrz. Oraz praktykę 5 Wersetów Dawy Gyaltsena, dzięki której lepiej możemy zrozumieć funkcjonowanie naszego umysłu.

Więcej na temat tych praktyk medytacyjnych można przeczytać w książce: Tenzin Wangyal Rinpocze „Przebudzenie świetlistego umysłu”.

Program 30 i 31 października:
15-16 Wykład i praktyka
16.30-17.30 Wykład i praktyka
18-19 Wykład i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska). Więcej na jego temat tutaj.

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Kurs będzie odbywał się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Sugerowana darowizna: 100zł (na konto Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584 z dopiskiem „Darowizna kurs Przebudzenie świetlistego umysłu”).

Darowiznę można przelać również poprzez paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Osoby, które nie stać na darowiznę w wysokości 100zł, mogą ofiarować mniejszą kwotę.

Awakening the luminous mind
Online Course October 30-31, 2021

The meditations and teachings presented in this course will help us deal with life’s challenges. When we integrate them into our daily lives, what we have seen as limitations will be transformed into limitless possibilities. This will allow us to let go of self-doubt and discover inner wisdom and light that we can access at any time. In this course we will learn and do the Inner Refuge Meditation which helps us find support and refuge within ourselves instead of seeking it outside. And the practice of the 5 Verses of Dawa Gyaltsen, through which we can better understand the functioning of our mind.

You can read more about these meditation practices in the book: Tenzin Wangyal Rinpoche „Awakening the luminous mind”.

The program on October 30 and 31 (CET time):
15-16 Lecture and practice
16.30-17.30 Lecture and practice
18-19.00 Lecture and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (Ligmincha Poland instructor). More about him here.

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

The course will be via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Suggested donation: 100 PLN or 25 euro (to the bank account of Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584 with a note „Donation for the course Awakening of the luminous mind”).

You can also transfer a donation via paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

If you cannot afford a donation of 100 PLN, you can donate a smaller amount.

Translate »