Jacek Trzebuniak

Kontakt: jacektrzebuniak86@gmail.com

Praktykę w tybetańskiej tradycji Bon rozpoczął w 2007 roku. Za swojego głównego nauczyciela uważa Tenzina Wangyala Rinpocze. Pobierał też nauki od wielu innych nauczycieli Bon otrzymując wyjaśnienia (tri), przekazy (lung) i inicjacje (łang): m.in. Yongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze, Ponloba Trinley Nyimy Rinpocze, Khenpo Nyimy Dondrupa Rinpocze, Nyimy Dakpy Rinpocze i Khenpo Tenpa Yungdrunga Rinpocze.

W latach 2012-2015 był umdze (prowadzącym) grupę w Krakowie oraz działał jako członek zarządu Ligmincha Polska. W zarządzie zajmował się układaniem programu kursów i nauk w Polce. W latach 2015-2016 spędził rok w Indiach na studiach w instytucie Lishu (www.lishu.org) założonym przez Tenzina Wangyala Rinpocze, otrzymując wiele nauk, ucząc się języka tybetańskiego i kilkukrotnie odwiedzając klasztor Menri (najważniejszy klasztor tradycji Bon). W 2017 roku Tenzin Wangyal Rinpocze wyznaczył go na instruktora Ligmincha Polska. Od tego czasu jeździ po Polsce z wykładami i kursami. Prowadzi także kursy i wykłady przez internet.

Prowadzi kursy m.in. z oczyszczania karmy (praktyka z Sienla Okar), świadomego śnienia (jogi śnienia), tybetańskiej jogi ciała i oddechu (joga tsa lung), ćwiczeń oddechowych, medytacji z dźwiękiem, wprowadzenie w medytacje dzogczen (praktyka wewnętrznego schronienia), podstaw buddyzmu tybetańskiego i pracy z pięcioma żywiołami.

Jacek prowadzi również indywidualne spotkania. Więcej na ten temat tutaj.

Bierze udział w konferencjach naukowych, tłumaczy teksty i wykłady z języka angielskiego, redaguje teksty tybetańskie oraz uczy języka angielskiego i języka tybetańskiego. W latach 2012-2015 prowadził zajęcia z historii i kultury Tybetu dla studentów Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

Translate »