Chöd Geshe Gyatso Warszawa & Online 3-4 grudnia 2022

Event details

  • sobota | 3 grudnia 2022 to niedziela | 4 grudnia 2022
  • 10:00
  • ZdrowiejTu ul. Szaflarska 9a (przy stacji Metro Stare Bielany)

Wyjaśnienia do praktyki Chöd

3-4 grudnia 2022 Warszawa & online
Prowadzi: Gesze Yungdrung Gyatso

Warszawska Sangha Ligminchy zaprasza wszystkich zainteresowanych na dwudniowy kurs praktyki Chöd w tradycji Yungdrung Bon. Poprowadzi go Gesze Gyatso, lama rezydent ośrodka Cziamma Ling, udzielając szczegółowych wyjaśnień do praktyki oraz nauczy jak wykonywać ją ze wsparciem instrumentów.
Chöd znaczy dosłownie „odcinanie” i jest pełną mocy praktyką szczodrości, w której poprzez symboliczne ofiarowanie własnego ciała odcinamy się od przywiązania i lęku. Pozwala ona pokonać wewnętrzne demony i zaciemnienia oraz inne przeszkody na ścieżce.
Tradycyjnie Chöd wykonywane jest przez praktykujących zwanych Chödpa w odludnych miejscach lub takich, które budzą lęk, z wykorzystaniem bębenka damaru, dzwonka i trąbki kangling. Praktyka ta ma również moc pomocy wszystkim czującym istotom w zmaganiach z takimi przeszkodami jak choroby zakaźne i plagi.

HARMONOGRAM

Sobota 3 grudnia:
10:00-11:30 Nauki
11:45-13:00 Nauki
13:00-15:00 Przerwa Obiadowa
15:00-16:30 Nauki
16:45-18:00 Nauki

Niedziela 4 grudnia:
9:00-10:30 Nauki
11:00-12:30 Nauki
12:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-15:30 Nauki
16:00-17:00 Nauki

Kurs odbędzie się w Warszawie w studiu jogi ZdrowiejTu ul. Szaflarska 9a (przy stacji Metro Stare Bielany).

Kurs będzie w formie hybrydowej.

Sugerowana darowizna 200zł

kontakt: ligmincha.warszawa21@gmail.com

 

Explanations to the practice of Chöd

December 3-4, 2022 Warsaw & Online
GESHES YUNGDRUNG GYATSO

The Warsaw Ligmincha Sangha invites everyone to a two-day course of Chöd practice in the Yungdrung Bon tradition. The course will be led by Geshe Gyatso, a resident lama of the Chamma Ling Center, who will provide detailed explanations of the practice and teach how to perform it with the support of instruments.
Chöd literally means „cutting off” and is a powerful practice of generosity in which we cut off attachment and fear by symbolically offering our own body. It allows you to overcome inner demons and obscurations and other obstacles on the path.
Traditionally, Chöd is performed by practitioners called Chödpa in secluded or feared places, using the damar drum, bell and kangling trumpet. This practice also has the power to help all sentient beings in their struggle against such obstacles as contagious diseases and plagues.

SCHEDULE

Saturday December 3:
10:00-11:30 Teachings
11:45-13:00 Teachings
13:00-15:00 Lunch break
15:00-16:30 Teachings
16:45-18:00 Teachings

Sunday December 4:
9:00-10:30 Teachings
11:00-12:30 Teachings
12:30-14:30 Lunch break
14:30-15:30 Teachings
16:00-17:00 Teachings

The course will take place in Warsaw at ZdrowiejTu yoga studio, ul. Szaflarska 9a (next to the Metro Stare Bielany station).

The course will be in a hybrid form.

Suggested donation of PLN 200

contact: ligmincha.warszawa21@gmail.com

Rejestracja na kurs

Translate »