Khenpo Tenpa Yungdrung

Event details

  • piątek | 8 września 2023 to poniedziałek | 11 września 2023
  • 10:00 - 18:00

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze

Nauki w Wildze
8-11 września 2023, Wilga i online

Temat zostanie podany później (prawdopodobnie będą to nauki 6 Loka z jednego z tekstów dzogczen).

Więcej informacji wkrótce.

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche
Teachings in Wilga
8-11 September 2023, Wilga and online

Topic to be announced later (likely to be teachings of 6 Lokas from one of the dzogchen texts).

More information coming soon.

Translate »