Khenzur Nyima Wangyal

Event details

  • wtorek | 3 maja 2022 to niedziela | 8 maja 2022
  • 15:00
  • Wilga, Al. Huberta 4

Nauki 8 manifestacji Szierab Cziammy

Khenzur Nyima Wangyal Rinpocze
3-8 maja 2022, Wilga, Polska

Można także uczestniczyć przez internet.

Zapraszamy na kurs z wyjątkowym nauczycielem Khenzur Nyima Wangyal Rinpocze. Rinpocze od wielu lat naucza we Francji i innych krajach Europy. W Polsce będzie nauczał pierwszy raz. Rinpocze przez wiele lat był jednym z najbliższych uczniów Jongdzina Rinpocze, razem z nim zakładał klasztor Triten Norbutse w Nepalu i przez kilka lat był jego opatem
Więcej o Rinpocze tutaj https://ligmincha.pl/o-bon/buddyzm-bon/linia-nauczycieli/khenzur-nyima-wangyal-rinpocze/

Rinpocze na kursie 3-8 maja będzie udzielał nauk o Szierab Cziammie i jej 8 manifestacjach. Nauki Szierab Cziammy (Matki Miłującej Mądrości) są jednym z najważniejszych cykli nauk w tradycji Bon. W wielu kulturach pierwotna żeńska energia jest postrzegana jako podstawa egzystencji i źródło mądrości, miłości i współczucia. Starożytna tradycja buddyzmu Bon oferuje metody odzyskania i bezpośredniego połączenia się z energią bogini, przynoszącą potencjał głębokiego uzdrawiania na wszystkich poziomach: fizycznym, energetycznym, psychologicznym i duchowym.

Kurs po angielsku z tłumaczeniem na język polski.

Program
3 maja
godz. 16.30-18 Nauki
godz. 20-21 Praktyka z instruktorem

4-7 maja
godz. 7-8 Praktyka z instruktorem
godz. 10-11.30 Nauki
godz. 12-13 Praktyka
godz. 15-16.30 Nauki
godz. 17-18 Praktyka

8 maja
godz. 7-8 Praktyka z instruktorem
godz. 10-11.30 Nauki
godz. 12-13.30 Nauki i zakończenie kursu

7 maja wieczorem (godz. 20) planowany jest koncert mantr w wykonaniu Gazom Lhamo (żony Rinpocze).

Sugerowana darowizna za kurs: 400zł za cały kurs (w tej kwocie nie ma noclegu i jedzenia) ▶ przelew online

Adres: Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska.

Dla uczestników online (kurs przez program Zoom): jeśli nie posiadasz Zoom, możesz pobrać za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Zapisy na noclegi w naszym ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

 

8 manifestations of Sherab Chamma

Khenzur Nyima Wangyal Rinpoche
3-8 May 2022, Wilga, Poland

You can also participate online.

We invite you to a course with an exceptional teacher Khenzur Nyima Wangyal Rinpoche. Rinpoche has been teaching in France and other European countries for many years. In Poland he will be teaching for the first time. For many years Rinpoche was one of the closest students of Yongdzin Rinpoche, together with him he founded the Triten Norbutse monastery in Nepal and was its abbot for several years.
More about Rinpoche here https://dzogchen-naldjor-ling.fr/

Rinpoche will be giving teachings on Sherab Chamma and her 8 manifestations. The teachings of Sherab Chamma (Mother of Loving Wisdom) are one of the most important cycle of teachings in the Bon tradition. In many cultures the primordial feminine energy is seen as the basis of existence and the source of wisdom, love and compassion. The ancient tradition of Bon Buddhism offers methods to reclaim and directly connect with the energy of the goddess, bringing the potential for deep healing on all levels: physical, energetic, psychological and spiritual.

The course will be in English with translation into Polish.

Programme
3 May
16.30-18 Teachings
20-21 Practice with instructor

4-7 May
7-8 Practice with an instructor
10-11.30 Teachings
12-13 Practice
15-16.30 Teachings
17-18 Practice

8 May
10-11.30 Teachings
12-13.30 Teachings and conclusion of the course

On May 7, in the evening (8 p.m.), a mantra concert performed by Gazom Lhamo (Rinpoche’s wife) is planned.

Suggested donation for the course: 400 PLN for the whole course (this amount does not include accommodation and food)

Address: Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland.

For those participating online: teaching will be via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://www.zoom.us

Registration for accomodation at our center Chamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Translate »