Kurs 9 oddechów

Event details

  • sobota | 7 stycznia 2023 to niedziela | 8 stycznia 2023
  • 15:00

9 oczyszczających oddechów

Kurs internetowy, 7-8 stycznia 2023
Prowadzi: Jacek Trzebuniak

9 oczyszczających oddechów jest prostą i skuteczną metodą pochodzącą z tradycji buddyzmu tybetańskiego. W tej technice medytacyjnej wizualizujemy trzy kanały energetyczne, a następnie poprzez serię oddechów oczyszczamy siebie z energii gniewu, przywiązania i pomieszania. Regularne wykonywanie tego prostego ćwiczenia sprawia, że mamy mniej negatywnych emocji, czujemy się lepiej i lepiej radzimy sobie z wyzwaniami codziennego życia. To ćwiczenie może też być pomocne w uwalnianiu wieloletnich żali czy problemów, które zablokowane są w naszym ciele, energii lub umyśle. Poprzez wykonywanie tej medytacji możemy sprawić, że będziemy mieli więcej pozytywnej energii i chęci do życia.

Każdy może uczestniczyć, także nowe osoby.

Kurs w języku polskim (możliwe, że będzie tłumaczenie na język angielski).

Program sobota i niedziela:
15-16 Wyjaśnienia i praktyka
16.30-17.30 Wyjaśnienia i praktyka
18-19 Wyjaśnienia i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska).

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Sugerowana darowizna: 120zł
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule wpisując „Darowizna kurs 9 oddechów”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, może pobrać ten program za darmo ze strony https://zoom-video.pl

9 purification breathings
7-8 January 2023, online course
Teacher: Jacek Trzebuniak

The 9 purification breathings is a simple and effective method from the Tibetan Buddhist tradition. In this meditation technique, we visualise three energy channels and then, through a series of breaths, cleanse ourselves of the energies of anger, attachment and confusion. By doing this simple exercise regularly, we can have less negative emotions, feel better and cope better with the challenges of daily life. This exercise can also be helpful in releasing long-standing pains and problems that are blocked in our body, energy or mind. By doing this meditation, we can have more positive energy and fulfilling life.

Anyone can participate, including new people who have not previously taken Buddhist teachings.
The course in Polish and English.

Saturday and Sunday program (CET time):
15-16 Explanations and practice
16.30-17.30 Explanations and practice
18-19 Explanations and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (instructor of Ligmincha Poland)

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

Suggested donation: 120 PLN
Please transfer donations to the following account (in the title write „Donation 9 breathings course”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
PL 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
Swift/BIC code: PKOPPLPW

You can also donate through Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: the course will be held through Zoom. If you do not have Zoom, you can download this program for free from https://zoom.us

Translate »