Kurs Buddy Medycyny

Event details

  • sobota | 22 października 2022 to niedziela | 23 października 2022
  • 10:00

Kurs praktyki Buddy Medycyny

22-23 października 2022
Kurs internetowy. Prowadzi: Jacek Trzebuniak

Na kursie zapoznamy się z prostą medytacyjną Buddy Medycyny. Poprzez wizualizację, koncentrację i mantrę łączymy się z Buddą Medycyny, aby uzdrowić nasze ciało, energię i umysł. Jest to praktyka wykonywana od wielu setek lat w Tybecie i innych regionach, gdzie rozwijał się buddyzm tybetański. Jest szczególnie zalecana dla lekarzy i uzdrowicieli, ale może być wykonywana przez każdego. Istnieją różne wersje tej praktyki, ale na kursie nauczymy się i będziemy wykonywać prostą wersję, skupiając się głównie na wizualizacji i recytacji mantry.
Oprócz wyjaśnień do praktyki i samej medytacji, będzie też trochę wyjaśnień na temat medycyny tybetańskiej. Medycyna tybetańska jest rozległą dziedziną, więc na kursie będą omówione tylko podstawowe idee tego systemu.
Każdy może uczestniczyć, także nowe osoby, które wcześniej nie pobierały nauk buddyjskich.

Kurs w języku polskim (możliwe, że będzie tłumaczenie na język angielski).

Program sobota i niedziela:
10-11 Wyjaśnienia i praktyka
11.30-12.30 Wyjaśnienia i praktyka
13-14 Wyjaśnienia i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska)

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Sugerowana darowizna: 120zł
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule wpisując „Darowizna kurs Buddy Medycyny”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, może pobrać ten program za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Buddha Medicine practice course
22-23 October 2022
online course

In this course we will learn the simple meditation of Medicine Buddha. Through visualization, concentration and mantra, we connect with Medicine Buddha to heal our body, energy and mind. It is a practice that has been done for many hundreds of years in Tibet and other regions where Tibetan Buddhism developed. It is especially recommended for doctors and healers, but can be performed by anyone. There are different versions of the practice, but in the course we will learn and perform a simple version, focusing mainly on visualization and mantra recitation.
In addition to explanations of the practice and the meditation itself, there will be some explanation of Tibetan medicine. Tibetan medicine is a vast field, so only the basic ideas of this system will be covered in this course.
Anyone can participate, including new people who have not previously taken Buddhist teachings.

The course in Polish and English.

Saturday and Sunday program (CET time):
10-11 Explanations and practice
11.30-12.30 Explanations and practice
13-14 Explanations and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (instructor of Ligmincha Poland)

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

Suggested donation: 120 PLN
Please transfer donations to the following account (in the title write „Donation Medicine Buddha course”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
Swift/BIC code: PKOPPLPW

You can also pay through Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: the course will be held through Zoom. If you do not have Zoom, you can download this program for free from https://zoom.us

Translate »