Kurs Wprowadzenie w Tantrę Matki

Event details

  • sobota | 2 października 2021 to niedziela | 3 października 2021
  • 10:00

Kurs medytacyjny

Wprowadzenie w Tantrę Matki

2-3 października 2021
Prowadzi: Geshe Sherab Lodoe i Sangmo Yangri

Zapraszamy wszystkich na internetowy kurs medytacyjny poświęcony Tantrze Matki. Tantra Matki jest jednym z najważniejszych tekstów w tybetańskiej tradycji Bon. Tekst ten zawiera wiele technik medytacyjnych, m.in. jogę śnienia, tummo czy praktykę poła. Wielokrotnie nauczyciele Bon nauczali na Zachodzie różnych praktyk z tego tekstu. Tym razem będziemy mieli okazję lepiej poznać historię i strukturę tekstu Tantry Matki. W ramach praktyki będziemy wykonywać Madziu Gongcio Namsum, czyli tzw. Krótką sadhanę Madziu.

Kurs jest przeznaczony zarówno dla nowych osób, które są zainteresowane buddyzmem tybetańskim, jak również doświadczonych praktykujących, którzy chcą pogłębić swoje zrozumienie Tantry Matki.

Program 2 i 3 października:
10-11.15 Nauki
11.45-13 Nauki i praktyka
15-16.15 Nauki I praktyka
16.45-18 Nauki i pytania

Tłumaczenie: Kurs będzie po angielsku z tłumaczeniem na polski, rosyjski, hiszpański i włoski.

Nauki będą przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Sugerowana darowizna: 150zł.

Darowiznę można opłacić online lub

przelać na nasze konto:
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

 

Meditation Course

Introduction to the Mother Tantra

2-3 October 2021
Led by Geshe Sherab Lodoe and Sangmo Yangri

All are invited to an online meditation course on the Mother Tantra. The Mother Tantra is one of the most important texts in the Tibetan Bon tradition. This text contains many meditation techniques, including dream yoga, tummo and powa practice. Many times Bon teachers have taught various practices from this text in the West. This time we will have the opportunity to learn more about the history and structure of the Mother Tantra text. As part of the practice we will be doing Ma Gyud Gong Choe Nam Sum, or the so-called Ma Gyud Short Sadhana.
The course is designed for both new people who are interested in Tibetan Buddhism, as well as experienced practitioners who want to deepen their understanding of the Mother Tantra.

Program (CET time):
10-11.15 Teaching
11.45-13 Teaching and practice
15-16.15 Teaching and practice
16.45-18 Teaching and questions

The course will be in Tibetan with translation into English, Polish, Russian, Italian and Spanish.

The teachings will be via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Suggested donation: 150 PLN  (35 euro)

You can send money by bank transfer:
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warsaw
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
(The Swift Code: PKOPPLPW)

Or by paypal

Translate »