Losar 2022

Event details

  • piątek | 4 marca 2022 to niedziela | 6 marca 2022
  • 17:00
  • Wilga, Al. Huberta 4

Losar – ceremonie tybetańskiego nowego roku
z Choekhortshang Rinpoche

4-6 marca 2022, Wilga, Polska

W marcu 2022 rozpoczyna się tybetański nowy rok (Losar). Z tej okazji Choekhortshang Rinpoche zgodził się poprowadzić rytuały oczyszczające Gutor, ceremonie pomyślności na nowy rok i udzielić nauk. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w tych ceremoniach.

W ramach tych ceremonii wykonamy:

Piątek 4 marca od godz. 17-19 i 20-21 Gutor:
– Dokpa (rytuał pozwalający oczyścić negatywną karmę zebraną w roku minionym i zgromadzić pozytywną energię na nadchodzący nowy rok),
– Lu (rytuał spłacenia długów karmicznych),
– Tsedrub (rytuał wzmacniający naszą siłę życiową)
– Nam Dziom (Oczyszczanie wodą).

Sobota 5 marca Losar:
Godz. 10-13 Sang (rytuał oczyszczający, ofiarowanie dymu); ofiarowanie jedzenia i herbaty; wieszanie flag; Lha dzial (rytuał pomyślności);
Godz. 15-16 Wykład o astrologicznym znaczeniu nowego roku;
WYKŁAD BĘDZIE TRANSMITOWANY ONLINE ➡KONIECZNA  REJESTRACJA (na dole strony)

Godz. 16.30-18 Mapy marzeń, loteria.

W sobotę wieczorem zapraszamy na ognisko.

Niedziela 6 marca godz. 9-12 i 14-16
Nauki na temat Trzech Mantr Serca (Sa le ły, Ma tri, Tu Tri Su)

Sugerowana darowizna: 75 zł za dzień (całość 225zł). Płatność online: za całość lub za dwa dni

Miejsce: ośrodek Cziamma Ling, ul. Aleja Huberta 4, Wilga, Polska.

Dojazd do naszego ośrodka.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Flagi modlitewne, które odnawia się podczas święta Losar można nabyć w naszym sklepie.

Losar – Tibetan New Year Ceremonies
with Choekhortshang Rinpoche

4-6 MARCH 2022, WILGA, POLAND

In March 2022 the Tibetan New Year (Losar) begins. On this occasion Choekhortshang Rinpoche has agreed to lead the Gutor cleansing rituals, new year prosperity rituals and give teachings. We invite anyone interested to participate in these ceremonies.

As part of these ceremonies we will perform:

Friday, 4th March 5-7pm and 8-9pm Gutor:
– Dokpa (a ritual to clear negative karma collected in the past year and gather positive energy for the coming new year),
– Lu (a ritual to pay off karmic debts),
– Tsedrub (a ritual to strengthen our life force)
– Nam Jom (Cleansing with water).

Saturday 5th March Losar:
10-13 Sang (purification ritual, offering of smoke); offering of food and tea; hanging of prayer flags; Lha dzial (auspiciousness ritual);
3-4 pm Lecture on the astrological meaning of the new year;
THIS LECTURE WILL BE TRANSMITTED ONLINE ➡ REGISTRATION IS NECESSARY (at the bottom of the page)

4.30-6 pm Dream Maps, lottery.

Saturday evening enjoy a bonfire.

Sunday 6th March 9-12 am and 2-4 pm
Teachings on the Three Heart Mantras (Sa le Od, Ma tri, Tu Tri Su)

Suggested donation: 75 PLN per day (total 225 PLN)

Place: Chamma Ling Center, Aleja Huberta 4, Wilga, Poland.

About our center.

Registration for accomodation in Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

You can purchase new prayer flags for Losar in our shop.

Rejestracja / Registration

Translate »