Mawe Senge

Event details

  • poniedziałek | 1 maja 2023 to niedziela | 7 maja 2023
  • 10:00

Praktyka Mawe Senge

Khenzur Nyima Wangyal Rinpocze
1-7 maja 2023, Wilga oraz online

Ten kurs będzie transmitowany przez internet.

Kurs miał poprowadzić Khenpo Nyima Dhondup Rinpocze, ale z powodów organizacyjnych nie będzie w stanie przyjechać do Polski, więc ten kurs poprowadzi Khenzur Nyima Wangyal Rinpocze.

Mawe Senge jest oświeconym bóstwem mądrości. Wykonywanie jego praktyki pomaga w rozwoju inteligencji, wiedzy i mądrości.

Najważniejsze rezultaty regularnej praktyki to:

  • Budowanie siły wewnętrznej, co pozwala nam lepiej radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
  • Zwiększenie pewności siebie – praktykując Mawe Senge, uczymy się stawiać czoła swoim lękom i wątpliwościom, co pomaga nam zwiększyć poczucie pewności siebie i odwagi.
  • Uspokojenie umysłu – medytacja Mawe Senge pomaga zredukować stres i napięcie, co prowadzi do większego spokoju wewnętrznego i uspokojenia umysłu.
  • Poprawa zdolności koncentracji – praktykowanie Mawe Senge wymaga skupienia uwagi na wewnętrznej sile i odwadze, co może pomóc poprawić zdolność koncentracji i uwagi.
  • Rozwój duchowy – Mawe Senge jest praktyką duchową, która pomaga nam zrozumieć naszą naturę umysłu i rozwijać naszą świadomość wewnętrzną.

Regularna praktyka zwiększa zdolności naszego umysłu, dzięki czemu uczymy się szybciej i lepiej radzimy sobie z wyzwaniami codziennego życia. Dzięki tej praktyce także oczyszczamy przeszkody w swojej medytacji oraz rozwijamy większość stabilność i przejrzystość.

Każdy może wziąć udział, także nowe osoby.

Na niedzielę 7 maja planowana jest inicjacja (wang). Inicjacja nie będzie transmitowana przez internet.

Program 1-7 maja (czas CET)
10-11.15 Sesja
11.45-13 Sesja
15-16.15 Sesja
16.45-18 Sesja
(W niedzielę 7 maja skończymy około godz. 13.30).

Sugerowana darowizna: 650 zł

Język: Nauki w języku angielski, z tłumaczeniem na polski.

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga).

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

 

Mawe Senge retreat

Khenzur Nyima Wangyal Rinpoche
1-7 May 2023, Wilga and online

This retreat will be online.

Mawe Senge is an enlightened wisdom deity. Doing his practice helps develop intelligence, knowledge and wisdom. Regular practice enhances our mind’s abilities, so we learn faster and cope better with the challenges of daily life. Through this practice, we also clear the obstacles in our meditation and develop more stability and clarity.

Anyone can participate, also newcomers.

An empowerment (wang) is planned for Sunday, May 7. The empowerment will not be broadcast over the Internet.

Program 1-7 May (CET time)
10-11.15 Session
11.45-13 Session
15-16.15 Session
16.45-18 Session
(Sunday 7 May we will finish around 1.30 pm).

Suggested donation: 650 PLN

Language: Teachings in English, with translation into Polish.

Place: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland).

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

 

Translate »