Yetri Thasel

Event details

  • sobota | 18 marca 2023 to niedziela | 19 marca 2023
  • 11:30

Nauki dzogczen Yetri Thasel

Gesze Tsultrim Zangmo
18-19 marca 2023, online

Gesze udzieli nauk o doświadczalnych instrukcjach pozostawionych przez mistrzynie z linii żeńskiej dzogczen Yetri Thasel. W linii Yetri Thasel są dwadzieścia dwie mistrzynie. Każda z nich pozostawiła swoje medytacyjne doświadczenie skondensowane do kilku zdań instrukcji dla swoich uczniów. Ostatnią z tej serii była mistrzyni Choza Bonmo, która była uczennicą Drenpa Namkhi i Lishu Tagringa. Choza Bonmo była wielką mistrzynią, która odegrała ogromną rolę w zachowaniu i propagowaniu nauk Bon w Tybecie w VIII wieku. Pod koniec życia osiągnęła tęczowe ciało.

Każdy może wziąć udział, także nowe osoby.

Literatura: Istnieje książka (po angielsku) o żeńskiej linii Yetri Thasel, zawierająca również tybetański oryginał i angielskie tłumaczenie biografii Chozy Bonmo: Heart Essence of the Khandro, Heritage publishers, 2012.

Program 18-19 marca (czasu polskiego)
11.30-12.45 Nauki
14-15.15 Nauki i medytacja
15.45-17 Nauki i pytania

Sugerowana darowizna: 190 zł

Język: Nauki w języku tybetańskim, z tłumaczeniem na angielski, polski i inne języki (więcej informacji wkrótce).

Online: Ten kurs odbędzie się poprzez programu Zoom. Jeśli nie masz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Dzogchen Yetri Thasel teachings

Geshe Tsultrim Zangmo
18-19 march 2023, online

Geshe will give dzogchen teachings about the experiential instructions left by the Khandros of the Mo Gyu of Yetri Thasel. There are twenty-two Khandros in the female lineage of Yetri Thasel. Each one of them has left her life’s experience condensed to one sentence of instruction to her successor. The last of the series was female master Choza Bonmo, who was a student of Drenpa Namkhi and Lishu Tagring. Choza Bonmo was a great master who played a major role in preserving and propagating Bon teachings in Tibet in the 8th century. At the end of her life, she achieved a rainbow body.

Anyone can participate, also newcomers.

Literature: There is a book on the female lineage of Yetri Thasel, containing both the Tibetan original and an English translation of a biography of Choza Bonmo, of her song of experience, and of the essential instruction of each of the twenty-two Khandros: Heart Essence of the Khandro, Heritage publishers, 2012.

Program 18-19 march (CET time)
11.30-12.45 Teachings
14-15.15 Teachings and meditation
15.45-17 Teachings and questions

Suggested donation: 190 PLN

Language: Teachings in Tibetan, with translation into English, Polish, and other languages (more information soon).

Online: This retreat will take place via Zoom program. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Translate »