Nauki Mawe Senge

Czas i miejsce

  • 13 lutego 2022
  • 10:00

Nauki Mawe Senge

online, 13 lutego 2022
Nauk udzieli: Gesze Sherab Lodoe i Sangmo Yangri

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami buddyjskim na jednodniowy kurs poświęcony oświeconemu bóstwu mądrości Mawe Senge. Mawe Senge jest bardzo ważnym bóstwem w buddyjskiej tradycji Bon. Praktyka tego bóstwa pomaga w rozwoju intelektu i wiedzy, więc jest bardzo dobrą praktyką dla wszystkich osób, które potrzebują jasności intelektualnej, np. dla uczniów, studentów czy osób pracują w edukacji.

Każdy może uczestniczyć w kursie. Nie ma żadnych wymagań wstępnych. Kurs będzie w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

Program 13 lutego:
10-11.30 Nauki i praktyka
12-13.30 Nauki i praktyka

Sugerowana darowizna za kurs: 50zł  ➡szybki przelew online

Nauki będą przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Rejestracja jest obowiązkowa (na dole strony)!

Mawe Senge teachings

Online, 13 February 2022
Teachings will be given by Geshe Sherab Lodoe and Sangmo Yangri

We invite everyone interested in Buddhist teachings to a one-day course on the enlightened wisdom deity Mawe Senge. Mawe Senge is a very important deity in the Bon Buddhist tradition. Practicing this deity helps develop the intellect and knowledge, so it is a very good practice for anyone who needs intellectual clarity, such as students or people working in education.

Anyone can take the course. There are no prerequisites. The course will be in Tibetan and English.

Program (CET time):
10-11.30 Teachings and practice
12-13.30 Teachings and practice

Suggested donation for the course: 50 PLN

The teachings will be via Zoom. If you don’t have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Translate »