Nauki tummo

Event details

  • piątek | 13 stycznia 2023 to niedziela | 15 stycznia 2023
  • 16:00

for English scroll down

Podstawy medytacji tummo

Tenzin Wangyal Rinpocze
13-15 stycznia 2023, kurs internetowy

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk.

Na tym kursie Rinpocze przekaże wybrane medytacje z praktyki tummo (praktyki wewnętrznego żaru i błogości).

Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

Każdy może uczestniczyć, także nowe osoby.

Tłumaczenie: Kurs w języku angielskim, z tłumaczeniem na polski, hiszpański, portugalski, rosyjski, węgierski i francuski.

Program 13-15 stycznia 2023:
Piątek
16:00 –17:15: Nauki i praktyka z Rinpocze
18:30 –19:45: Nauki i praktyka z Rinpocze

Sobota i niedziela
14:30 –15:30: Praktyka z instruktorem
16:00 –17:15: Nauki i praktyka z Rinpocze
18:30 –19:45: Nauki i praktyka z Rinpocze

Sugerowana darowizna za kurs: 250zł

Nauki będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Essentials of tummo meditation

Tenzin Wangyal Rinpoche
13-15 January 2023, online retreat

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of many books on spirituality. Rinpoche has been teaching for 30 years in many countries in Europe, Asia and the Americas.

In this course, Rinpoche will teach selected meditations from the practice of tummo (the practice of inner heat and bliss).

The teachings and meditation help us connect with our own heart. Through these teachings, we discover space, openness and an unlimited source of possibilities within ourselves. By connecting with our own essence, the nature of the mind, we can transform our lives into more joyful and valuable ones. Practicing meditation in our daily lives enriches our relationships with other people, helps us approach our work in a more creative way, and teaches us how to use our lives in a more wise and compassionate way.

Anyone can participate, also newcomers.

Translation: Course in English, with translation into Polish, Spanish, Portuguese, Russian, Hungarian and French.

Program 13-15 January 2023:
Friday
16:00 –17:15: Teaching/Practice by Rinpoche
18:30 –19:45: Teaching/Practice by Rinpoche

Saturday and Sunday
14:30 –15:30: Guided practice with Polish instructor
16:00 –17:15: Teaching/Practice by Rinpoche
18:30 –19:45: Teaching/Practice by Rinpoche

Suggested donation for the course: 250 PLN.

This retreat will take place via Zoom program. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

 

Registration | Rejestracja

You can also registaer via our online shop* | Można się zarejestrować również przez nasz  sklep online

*) While in the shop: right click your mouse, choose English and continue payment by credit cards. Login will be sent automatically.

Translate »