Podstawy tummo

Event details

  • piątek | 4 sierpnia 2023 to niedziela | 6 sierpnia 2023
  • 10:00 - 18:00

Kurs tummo, wprowadzenie

Gesze Yungdrung Gyatso
4-6 sierpnia 2023, Wilga i online

W czasie kursu 4-6 sierpnia Gesze Gyatso udzieli nauk na temat podstaw praktyki tummo. Każdy może uczestniczyć. Udział w tym kursie pozwala na uczestnictwo w kursie tummo z Tenzinem Wangyalem Rinpocze 8-13 sierpnia 2023.

Tłumaczenie: Kurs w języku angielskim, z tłumaczeniem na polski i inne języki.

Program 4-6 sierpnia 2023:
10-11.15 Sesja z Gesze
11.45-13 Sesja z Gesze
15-16.15 Sesja z Gesze
16.45-18 Sesja z Gesze

Sugerowana darowizna za kurs: 280zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska), oraz online.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Nauki internetowe będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Rejestracja – na dole strony

Tummo retreat, an introduction
Geshe Yungdrung Gyatso
4-6 August 2023, Wilga and online

During the August 4-6 course, Geshe Gyatso will give teachings on the basics of tummo practice. Anyone is welcome to attend. Participation in this course allows you to attend the tummo course with Tenzin Wangyal Rinpoche August 8-13, 2023.

Translation: Course in English, with translation into Polish and other languages.

Program August 4-6, 2023:
10-11.15 Session with Geshe
11.45-13 Session with Geshe
15-16.15 Session with Geshe
16.45-18 Session with Geshe

Suggested donation for the course: 280 PLN

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: Teachings will be online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Registration

Translate »