Przekazy z Gesze Gyatso

Event details

  • sobota | 15 stycznia 2022
  • 19:00

Przekazy z Gesze Gyatso

15 stycznia 2022 (sobota) o godz. 19:00

Gesze Gyatso udzieli serii przekazów (lung) do podstawowych praktyk wykonywanych w Ligmincha Polska.

Przekazy są szczególnie przeznaczone dla praktykujących w tradycji buddyjskiej Bon, ale każdy może uczestniczyć, kto jest zainteresowany naukami Bon.

Przekazy potrwają około 1-1,5 godziny.

Nie ma opłaty za uczestnictwo. Chcąc podziękować Gesze można przeleć dowolną darowiznę na konto Ligmincha Polska z dopiskiem „Darowizna przekazy Gesze Gyatso”.

Numer konta: 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584, Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
PAYPAL

Rejestracja (poniżej) jest konieczna.

Transmissions from Geshe Gyatso

JANUARY 15, 2022 (SATURDAY) AT 19:00 (CET time)

Geshe Gyatso will give a series of transmissions  (lung) to the basic practices of Ligmincha Poland.

The transmissions are especially intended for practitioners in the Bon Buddhist tradition, but anyone who is interested in the Bon teachings can participate.

Transmissions will take approximately 1-1.5 hours.

There is no participation fee. If you want to thank Geshe, you can transfer any donation to the account of Ligmincha Polska with the note „Donation for Geshe Gyatso”.

Numer konta: 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584, Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
PAYPAL

Please register your participation:


Translate »