Sherab Chamma

Event details

  • piątek | 26 stycznia 2024 to niedziela | 28 stycznia 2024
  • 16:30

Tenzin Wangyal Rinpoche

Nauki i praktyka Sherab Chammy
26-28 stycznia 2024, kurs online

W wielu kulturach pierwotna żeńska energia jest uznawana za źródło istnienia. Jest źródłem mądrości, miłości i współczucia. Praktyka Sherab Chammy (oświeconego żeńskiego bóstwa) jest metodą odzyskiwania i bezpośredniego łączenia się z tą boską żeńską energią. To połączenie ma potencjał głębokiego uzdrowienia na wszystkich poziomach doświadczenia – fizycznym, energetycznym, psychologicznym i duchowym.

W tej praktyce, która opiera się na wizualizacji, medytacji i mantrze, uczniowie głęboko łączą się z własną wrodzoną mądrością oraz z miłością i współczuciem, które promieniują z tej mądrości. Pozwalamy świętej żeńskiej energii wypełnić nasze ciała i serca, przemieścić się w czasie i przestrzeni, aby odzyskać utracone połączenia i uzdrowić wszystko, co wymaga uzdrowienia.

Język: nauki po angielsku z tłumaczeniem na polski, hiszpański, węgierski, rosyjski i fiński.

Program:
Piątek 26 stycznia
16:30–17:45: Nauki, praktyka z Rinpocze
19:00–20:15: Nauki, praktyka z Rinpocze

Sobota i niedziela 27-28 stycznia
15:00–16:00: Praktyka z polskim instruktorem
16:30–17:45: Nauki, praktyka z Rinpocze
19:00–20:15: Nauki, praktyka z Rinpocze

Sugerowana darowizna: 230zł

Online: Nauki internetowe będą przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

kontakt: info@ligmincha.pl

Tenzin Wangyal Rinpoche
Teachings and practice of Sherab Chamma
26-28 January 2024, online

In many cultures primordial female energy is recognized as the origin of existence. It is a source of wisdom, love, and compassion. The practice of Sherab Chamma is a method for retrieving and directly connecting to that divine feminine energy. This connection has the potential for profound healing at all levels of experience—physical, energetic, psychological and spiritual.

In this practice, which relies upon visualization, meditation, and mantra, students deeply connect with their own innate wisdom and with the love and compassion that radiate from that wisdom. We allow the presence of the sacred feminine to fill our bodies and our hearts, expand through time and space to retrieve our lost connections, and heal all that needs to be healed.

Language: Teachings in English with translation into Polish, Spanish, Hungarian, Russian and Finish.

Program (CET time):
Friday
16:30–17:45: Teaching/Practice with Rinpoche
19:00–20:15: Teaching/Practice with Rinpoche

Saturday and Sunday
15:00–16:00: Guided practice with Polish instructor
16:30–17:45: Teaching/Practice with Rinpoche
19:00–20:15: Teaching/Practice with Rinpoche

Suggested donation: 230 PLN

Online: Teachings will be online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

contact email: info@ligmincha.pl

Translate »