Uzdrawiająca moc 5 żywiołów

Event details

  • piątek | 24 maja 2024 to niedziela | 26 maja 2024
  • Cały dzień

Uzdrawiająca moc Pięciu Żywiołów

Ryszard Adamiak | Przysieka 24-26.05.2024

W tybetańskiej tradycji Bon głęboka wiedza i zrozumienie korelacji pomiędzy żywiołami jest rdzeniem nie tylko medycyny, astrologii i praktyki duchowej, ale również przenika sposób życia i obyczaje społeczne.

Harmonia pomiędzy przestrzenią, powietrzem, ogniem, wodą i ziemią jest symbolicznie wyrażona poprzez 5 kolorów flag modlitewnych.

Chociaż żywioły są istotną częścią naszego codziennego doświadczenia, to nie zawsze rozpoznajemy ich działanie w naszym codziennym życiu, a co za tym idzie nie doświadczamy ich wspierającej energii. A przecież są one nie tylko środowiskiem, w którym żyjemy, ale także kształtują wyrażane przez nas emocje, przenikają nasze umysły i mają wpływ na zdrowie naszego ciała.

Podczas 3dniowego odosobnienia w Przesiece poznamy zarówno praktyki z mocą „surowych żywiołów”, jak i praktyki połączenia ze źródłem mocy i mądrości żywiołów poprzez medytacje tantry i dzogczen.

Każdego dnia będziemy również mieli możliwość wzięcia udziału w tybetańskich rytuałach Sang, Lha Dzial i Sur

Wszystko to odbędzie się w Przesiece, pośród piękna karkonoskich Gór i strumyków górskich, wodospadów i unikatowych szlaków Puszczy Knyszyńskiej.

Kurs poprowadzi wieloletni uczeń Tenzina Wangyala Rinpocze 

Ryszard Adamiak. 

Jest on Instruktorem Ligmincha Polska i przekazuje praktyki wywodzące się ze starożytnej tybetańskiej tradycji Bon.

Ze względu na konieczność przygotowania noclegów i posiłków proszę o podanie dni, w których skorzystasz z noclegu i zaznacz opcje posiłku: wegetariańską lub tradycyjną.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba posiłki postaramy się przygotowywać również w formie bezglutenowej.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z dojazdem, lub odbiorem z lotniska, czy inne pytania kieruj je na adres:

adamiak.ryszard@gmail.com

Koszt pobytu:

Nocleg: 80 zł za dobę 

Śniadanie:  28 zł

Obiado-kolacja:  38 zł   

Czyli nocleg z pełnym wyżywieniem za dobę: 146 zł

Za udział w kursie są 3 opcje:

Za cały 3 dniowy kurs 350 zł

Za 2 dni kursu 250 zł

Za 1 dzień kursu 150 zł

Adres ośrodka:

Dom Wczasowy Polo

Przesieka ul. Droga do Wodospadu 11

Plan warsztatów:

Piątek i Sobota:

8.00 Praktyka Sang.

9.00 Śniadanie.

9.45 Wyprawa do miejsca praktyk.

10.15 Praktyka z surowym żywiołem.

11.00 Podzielenie się doświadczeniami.

11.15 Praktyka z Boginią Żywiołu.

12.05 Drugie Śniadanie.

12.35 Wyprawa do miejsca praktyk.

13.15 Praktyka z surowym żywiołem.

14.00 Podzielenie się doświadczeniami.

14.15 Praktyka z Boginią Żywiołu.

14.45 Powrót do Ośrodka na obiad.

16.00 Obiad i relaks. 

17.15 Wspólny wyjazd lub wyjście do miejsca praktyk.

18.00 Praktyka z surowym żywiołem.

18.45 Podzielenie się doświadczeniami.

18.55 Praktyka z Boginią Żywiołu.

19.15 Powrót do Ośrodka.

19.45 Praktyka Sur.

20.00 Koncert „Connection” i jam muzyczny.

Niedziela:

8.00 Praktyka Sang.

9.00.Śniadanie

10.00 Wyprawa do miejsca praktyk.

10.45 Praktyka z surowym żywiołem.

11.30. Podzielenie się doświadczeniami.

11.45 Praktyka z Boginią Żywiołu.

12.30 Drugie Śniadanie

13.00 Wyprawa do miejsca praktyk.

13.45 Praktyka z surowym żywiołem.

14.30 Podzielenie się doświadczeniami.

14.45 Praktyka z Boginią Żywiołu

15.30 Powrót do Ośrodka na obiad.

16.30 Obiad, relaks powrót do domu.

Warsztaty rozpoczynają się:

Piątek, 24 maja o godz. 9.00.

a kończą w niedzielę, 26 maja o 16.30.

Rejestracja: na dole strony

The Healing Power of the Five Elements

Ryszard Adamiak | Przysieka 24-26.05.2024

In the Tibetan Bon tradition, deep knowledge and understanding of the correlation between the elements is the core of not only medicine, astrology and spiritual practice, but also permeates the way of life and social customs.

The harmony between space, air, fire, water and earth is symbolically expressed through the 5 colors of the prayer flags.

Although the elements are an essential part of our daily experience, we don’t always recognize their workings in our daily lives, and thus don’t experience their supportive energy. Yet they are not only the environment in which we live, but also shape the emotions we express, permeate our minds and affect the health of our bodies.

During the 3-day retreat in Przesieka, we will learn both practices with the power of the „raw elements,” as well as practices to connect with the source of the power and wisdom of the elements through tantra and dzogchen meditations.

Each day we will also have the opportunity to participate in Tibetan Sang, LhaGyal and Sur rituals.

All this will take place in Przesieka, amidst the beauty of the Karkonosze Mountains and mountain streams, waterfalls and the unique trails of the Knyszyński Forest.

The course will be led by a long-time student of Tenzin Wangyal Rinpoche Ryszard Adamiak.

Ryszard is a Ligmincha Poland instructor and passes on practices derived from the ancient Tibetan Bon tradition.

Due to the need to prepare accommodation and meals, please indicate the days on which you will use accommodation and select the meal options: vegetarian or traditional.

If the need arises, we will try to prepare meals in gluten-free form as well.

If you have problems with transportation, or airport pickup, if you have any other questions direct them to: adamiak.ryszard@gmail.com

Cost of stay:

Overnight stay: 80 PLN per night

Breakfast: 28 PLN

Lunch and dinner: 38 PLN

That is, overnight stay with full board per night: 146 PLN

There are 3 options for attending the course:

For the entire 3-day course 350 PLN

For 2 days of the course 250 PLN

For 1 day of the course 150 PLN

Address of the resort:

Holiday House Polo

Przesieka ul. Droga do Wodospadu 11

Workshop schedule:

Friday and Saturday:

8.00 a.m. Sang practice.

9.00 a.m. Breakfast.

9.45 a.m. Expedition to the practice site.

10.15 a.m. Practice with raw element.

11.00 a.m. Sharing of experiences.

11.15 a.m. Practice with the Elemental Goddess.

12.05 a.m. Second breakfast.

12.35 a.m. Expedition to the practice site.

1.15 p.m. Practice with the raw element.

2.00 p.m. Sharing of experiences.

2.15 p.m. Practice with the Goddess of the Element.

2.45 p.m. Return to the Center for lunch.

4.00 p.m. Dinner and relaxation

5.15 p.m. Departing together to the practice site.

6.00 p.m. Practice with the raw element.

6.45 p.m. Sharing of experiences.

6.55 p.m. Practice with the Goddess of the Element.

7.15 p.m. Return to the Center.

7.45 p.m. Sur practice.

8.00 p.m. “Connection” concert and music jam.

Sunday:

8.00 a.m. Sang practice.

9.00 a.m. Breakfast.

10.00 a.m. Expedition to the practice site.

10.45 a.m. Practice with raw element.

11.30 a.m. Sharing of experiences.

11.45 a.m. Practice with the Elemental Goddess.

12.30 a.m. Second breakfast.

1.00 p.m. Expedition to the practice site.

1.45 p.m. Practice with the raw element.

2.30 Sharing of experiences.

2.30 Practice with the Goddess of the Element.

3.30 Return to the Center for lunch.

4.30 Dinner, relaxation return home.

The workshop begins:

Friday, May 24 at 9.00 a.m.

And ends Sunday, May 26 at 4.30 p.m.

Registration:

Translate »