brak komentarzy

Oświadczenie Zarządu Związku Ligmincha Polska

Wilga, 08 marca 2024 r.

 

Drodzy Członkowie Związku Ligmincha Polska,

 

Zarząd Ligmincha Polska w związku z licznymi sygnałami o możliwych nieprawidłowościach związanych z zawiadamianiem członków związku o ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków po zasięgnięciu w tej sprawie opinii prawnej postanawia uznać, że Walne Zgromadzenie Członków zwołane na dzień 11 sierpnia 2023 roku i kontynuowane w dwóch kolejnych terminach zostało zwołane nieprawidłowo i nie może zostać uznane za ważne i zdolne do podejmowania jakichkolwiek uchwał.

Aby uniknąć w przyszłości podobnych nieprawidłowości, kierując się radą prawnika, zarząd zamierza przeprowadzić weryfikację i aktualizację listy członków związku do końca maja br., a następnie zwołać Walne Zgromadzenie Członków, które wybierze nowe władze Związku.

Szczegółowy sposób weryfikacji członkostwa zostanie przedstawiony przez Zarząd w najbliższym czasie na wszystkich kanałach komunikacyjnych Związku Ligmincha Polska.

 

 

Barbara Baczyńska
Przewodnicząca Związku Ligmincha Polska

 

Translate »