brak komentarzy

Aktualizacja danych członków Ligmincha Polska

Drogie członkinie i członkowie Ligmincha Polska,

Szanowni Państwo,

 

W przyszłym roku minie 30 lat istnienia Ligmincha Polska. Po tak długim czasie zarząd postanowił dokonać uaktualnienia danych naszych członków. Jest to niezbędne przede wszystkim dla usprawnienia i ujednolicenia zasad komunikacji władz z członkami.

Obecnie staje przed nami konieczność dokonania zmian w statucie, które dostosowałyby go do dzisiejszych potrzeb, a także zapewniły nam skuteczne działanie dla realizacji naszych celów zarówno religijnych jak i administracyjnych.

Dla skutecznego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków niezbędnym jest prawidłowe i skuteczne powiadomienie wszystkich członków o terminie i programie Zgromadzenia.

Dlatego też prosimy naszych członków o przekazanie zarządowi następujących danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • adres mailowy,
  • numer telefonu,
  • jaką składkę członkowską Pani/Pan wpłaca.

 

Na wskazane adresy Zarząd roześle Państwu zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków. Prosimy zatem o przekazanie nam powyższych danych do dnia 31 maja 2024 roku. Informacje można nam przesyłać zarówno wypełniając załączony w linku formularz jak i listownie na adres: 08-470 Wilga, al. Huberta 4.

Prosimy również Państwa o jak najszersze rozpowszechnienie naszego apelu pośród wszystkich, znanych Wam członków Ligmincha Polska. Tylko bowiem aktywne zaangażowanie naszych członków umożliwi nam prawidłową weryfikację potrzebnych danych.

Translate »