Khenpo Rinpoche Namkha Truldzo 2021

Event details

  • czwartek | 16 września 2021 to niedziela | 19 września 2021
  • 15:30

KHENPO TENPA YUNGDRUNG RINPOCZE

NAUKI DZOGCZEN

KURS INTERNETOWY, 16-19 WRZEŚNIA 2021

Khenpo Rinpocze będzie nauczał z tekstu dzogczen Namkha Truldzo, z rozdziału o tytule: Klucz esencjonalnych instrukcji.
Dzogczen (tyb. rdzogs chen) – wielka doskonałość albo wielka kompletność. Dzogczen to najwyższe nauki i praktyki w buddyzmie tybetańskim. Ich podstawą jest zasada, że rzeczywistość, w tym każda jednostka, jest już kompletna i doskonała. Nie trzeba nic przekształcać (jak w tantrze) lub wyrzekać się (jak w sutrze), tylko rozpoznać czym ta rzeczywistość naprawdę jest. Esencjonalną praktyką Dzogczen jest samowyzwolenie, pozwalanie, żeby cokolwiek pojawia się w doświadczeniu, po prostu było takie jakie jest, bez elaboracji przez konceptualny umysł, bez chwytania lub odpychania.

Sednem nauk Dzogczen jest pogląd, że wszystkie czujące istoty są pierwotnie czyste, doskonałe i mają potencjał do spontanicznego działania dla dobra innych. Ta zdolność jest w każdym z nas. To jest nasza prawdziwa natura, ale często, ze względu na pośpiech w naszym codziennym życiu, stajemy się oddzieleni od nas samych i innych. Jeśli jesteśmy w stanie w sposób bezpośredni i nagi spotkać nasze doświadczenia codziennego życia, jakkolwiek trudne by one nie były, te doświadczenie mogą stać się bramami do realizacji naszej prawdziwej natury, bramą do naszego wewnętrznego schronienia.

Te nauki zachęcają cię do zaangażowania w praktykę medytacyjną i refleksję, żeby spojrzeć do wewnątrz i odkryć skarb, który ukryty jest w naszych zwyczajnych doświadczeniach. Poznaj jak szanować nasze trzy bramy: ciało, mowę i umysł. Rozpoznaj możliwości uzdrawiania swojego życia. Odkryj wewnętrzne schronienie: dar otwartości, świadomości i ciepła, które mogą uzdrowić nie tylko ciebie, ale przynieść także korzyść twoim relacjom z innymi i światu.

Biografia Khenpo Rinpocze tutaj.

Tłumaczenia: Nauki będą w języku angielskim z tłumaczeniem na polski, hiszpański, włoski i rosyjski.

Program 16-19 września:
15.30-16.30 Nauki z Khenpo Rinpocze
16.45-17.45 Nauki z Khenpo Rinpocze

Sugerowana darowizna za nauki (można wybrać jedną z trzech opcji):
300zł
200zł
100zł

Jest także możliwość wzięcia udziału w kursie bez darowizny lub podarowania mniej niż 100zł, natomiast nasz związek utrzymuje się z darowizn, więc prosimy być szczodrzy w miarę waszych możliwości.
W przypadku braku możliwości darowizny, prosimy zaznaczyć „0 zł” w formularzu rejestracyjnym (poniżej).

Numer konta:
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Kurs odbędzie się poprzez program Zoom:
Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl
W razie trudności prosimy pisać na: ligmincha@ligminchapolska.pl

 

KHENPO TENPA YUNGDRUNG RINPOCHE

DZOGCHEN TEACHINGS

Online retreat 16-19 September 2021

Khenpo Rinpoche will teach from one chapter of Namkha Truldzo text. Title of this chapter is Key of the Pith Instructions.
At the core of the dzogchen teachings is the view that all sentient beings are primordially pure, perfected, and have the potential to spontaneously manifest in a beneficial way. This capacity is within each and every one of us. It is our nature, yet we often find ourselves alienated and disconnected from ourselves and others as we rush about in our day-to-day lives. If we are willing to directly and nakedly encounter the experiences of our ordinary life, however challenging they may be, these experiences become the doorway to realizing our true nature, the doorway to inner refuge.
These teachings permit you to engage in the practice of meditation and reflection, to look intimately within and discover the jewel that is hidden in your ordinary experiences. Explore how to honor and respect the three doors of body, speech, and mind, and to recognize the opportunities for healing that life presents. Discover the inner refuge and the gifts of spaciousness, awareness, and warmth that can bring healing and benefit not only to you, but also to your relationships with others and the greater world.

Biography of Khenpo Rinpoche – here.

Program and language: Teaching in English with translation into Polish, Spanish, Italian and Russian.

16-19th September (CET time)
3.30-4.30 pm Teachings with Khenpo Rinpoche
4.45-5.45 pm Teachings with Khenpo Rinpoche

Donations:
Suggested donation for teachings. You can choose one of three options.
75 euro
50 euro
25 euro

It is also possible to take part in the course with smaller donation or without a donation, but our association is maintained by donations, so please be generous as much as you can.

If you can’t afford now to make any donation, please choose „0 PLN/EUR” in the registration form below.

Our account for bank transfer:

Ligmincha Polska, Hubert Avenue 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
PL77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
(the Swift code: PKOPPLPW)

Or by paypal

Retreat will take place via Zoom.
If you don’t have Zoom, you can download and install it for free from www.zoom.us
In special cases, please write to ligmincha@ligminchapolska.pl

REJESTRACJA ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA | THE REGISTRATION IS CLOSED

Translate »