Khenpo Tenpa Yungdrung

Event details

  • czwartek | 7 września 2023 to niedziela | 10 września 2023
  • 10:00

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze

Nauki 6 Loka
7-10 września 2023, Wilga i online

W tym roku Khenpo Rinpocze (➡️krótka biografia) zgodził się udzielić nauka na temat praktyka Sześciu Loka. Loka oznacza świat cyklicznej egzystencji. Tradycyjnie w buddyzmie mówi się o 6 rodzajach światów (boskich, półbogów, ludzi, zwierząt, głodnych duchów i piekieł).

Od czasu do czasu każdy z nas doświadcza silnych emocji, które wytrącają nas z równowagi, powodują, że zachowujemy się w sposób, którego później żałujemy, i sprawiają, że tracimy kontakt ze swoją prawdziwą naturą. Wieki temu mistrzowie linii Bon opracowali medytacje Sześciu Loka specjalnie po to, aby zaradzić tej sytuacji i pomóc nam żyć w sposób zrównoważony i zrelaksowany.

Medytacje skupiają się na pierwotnych przyczynach naszego cierpienia: złości, pożądaniu, chciwości, ignorancji, zazdrości, dumie i lenistwie. Podczas każdej medytacji badamy nasze nawykowe wzorce, abyśmy mogli je rozpoznać, a następnie poprzez oświeconą energię Buddów, oczyścić i przemienić, abyśmy my i wszystkie inne istoty nie musieli dalej cierpieć. Praktyki te mają głęboką moc uzdrawiającą i przemieniającą i tradycyjnie są praktykowane szczegółowo jako wstęp do kontemplacji Dzogczen.

Język: nauki po angielsku, z tłumaczeniem na polski.

Program 7-10 września:
10-11.15 Sesja z Rinpocze
11.45-13 Sesja z Rinpocze
15-16.15 Sesja z Rinpocze
16.45-18 Sesja z Rinpocze
(w niedzielę 10 września skończymy około godz. 13.30)

Sugerowana darowizna za kurs: 380zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska), oraz online.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Nauki internetowe będą przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

 

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche
6 Lokas teachings
7-10 September 2023, Wilga and online

This year, Khenpo Rinpoche agreed to give a teaching on the practice of the 6 Loka. Loka means the world of cyclic existence. Traditionally in Buddhism there are said to be 6 kinds of worlds (gods, demigods, humans, animals, hungry ghosts and hells).
In each of the worlds, many beings live, and certain emotions and problems prevail. Through practice with enlightened deities, we not only purify our own karmic traces, which can cause rebirth in one of these worlds, but also help other sentient beings purify their negative karma and negative emotions.

Program September 7-10:
10-11:15 a.m. Session with Rinpoche
11.45-13.00 Session with Rinpoche
15-16.15 Session with Rinpoche
16.45-18 Session with Rinpoche
(On Sunday, September 10, we will finish around 1:30 p.m.)

Suggested donation for the course: 380 PLN

Place: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Cziamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: Teachings will be online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Translate »