Kurs Białego Dzambali

Event details

  • niedziela | 27 lutego 2022
  • 13:00

Praktyka Białego Dzambali

27 lutego 2022, online
Prowadzi: Gesze Yungdrung Gyatso

Zapraszamy na jednodniowy kurs poświęcony praktyce Białego Dzambali. Kurs poprowadzi Gesze Yungdrung Gyatso. Na kursie będą zarówno wyjaśnienia, praktyka, jak i możliwość zadawania pytań.
Biały Dzambala jest bóstwem pomyślności, wykonywanie jego praktyki i mantry zwiększa nasz dobrobyt, pomyślność, poprawia sytuacją finansową i polepsza warunki do praktyki duchowej.

Program 27 lutego:
13-14.30 Nauki i praktyka
15.30-17 Nauki i praktyka

Tłumaczenie: kurs po angielsku z tłumaczeniem na polski, rosyjski i portugalski.

Sugerowana darowizna: 75zł przelew online
[dla osób w trudnej sytuacji finansowej 50 zł]

Kurs będzie przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

REJESTRACJA JEST OBOWIĄZKOWA ?

The Practice of White Dzambala

27th February 2022, online
Teacher: Geshe Yungdrung Gyatso

Join us for a one day course on the practice of White Dzambali. The course will be led by Geshe Yungdrung Gyatso. The course will include explanations, practice, and an opportunity to ask questions.
White Dzambala is a deity of auspiciousness, doing his practice and mantra increases our prosperity, good fortune, improves our financial situation and improves the conditions for spiritual practice.

Program (CET time):
13-14.30 Teachings and practice
15.30-17.00 Teachings and practice

Translation: Teachings in English with translation into Polish, Russian and Portuguese.

Suggested donation: 75 PLN (50 PLN for people in difficult financial situation).

The course will be through the Zoom program. If you don’t have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Translate »