Kurs integracja medytacji

Event details

  • sobota | 18 grudnia 2021 to niedziela | 19 grudnia 2021
  • 15:00

Integracja medytacji z codziennym życiem
Kurs internetowy
18-19 grudnia 2021

Współcześnie wiele osób wykonuje różne praktyki medytacyjne. Jedną z trudności, którą napotykają, to połączenie swojej formalnej medytacji z codziennym życiem. Często trudność ta nie wynika z niewłaściwego wykonywania medytacji, ale z ograniczonego poglądu na temat tego, czym jest medytacja. Szersze i głębsze zrozumienie medytacji pozwala na łatwiejsze włączenie jej w codzienne życie. Na tym kursie będziemy zapoznawać się z prostymi medytacjami dzogczen oraz buddyjską koncepcją 6 paramit (6 doskonałości).
Kurs jest przeznaczony dla każdego, niezależnie od doświadczenia czy tradycji medytacyjnej.

Program 18 i 19 grudnia:
15-16 Wykład i praktyka
16.30-17.30 Wykład i praktyka
18-19 Wykład i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska). Więcej na jego temat tutaj.

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Kurs będzie odbywał się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Sugerowana darowizna: 100zł (na konto Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584 z dopiskiem „Darowizna kurs Integracja”).

Darowiznę można przelać również poprzez paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Osoby, które nie stać na darowiznę w wysokości 100zł, mogą ofiarować mniejszą kwotę.

 

Integrating Meditation into Daily Life
Online Course 18-19 December 2021

Nowadays, many people do various meditation practices. One of the difficulties they encounter is connecting their formal meditation to their daily lives. Often this difficulty is not due to improper practicing of meditation, but to a limited view of what meditation is. A broader and deeper understanding of meditation allows us to more easily integrate it into our daily life. In this course we will explore simple dzogchen meditations and the Buddhist concepts of the 6 paramitas (6 perfections).
The course is designed for everyone, regardless of experience or meditation tradition.

Program 18-19 December (CET time):
15-16 Lecture and practice
16.30-17.30 Lecture and practice
18-19.00 Lecture and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (Ligmincha Poland instructor). More about him here.

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

The course will be via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Suggested donation: 100 PLN (to the bank account of Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584 with a note „Donation Integration course”).

You can also transfer a donation via paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska.

If you cannot afford a donation of 100 PLN, you can donate a smaller amount.

Translate »