Kurs praktyki długiego życia

Event details

  • sobota | 23 kwietnia 2022 to niedziela | 24 kwietnia 2022
  • 15:00

Kurs praktyki długiego życia

Kurs internetowy
23-24 kwietnia 2022

Na kursie zapoznamy się z praktyką długiego życia Tsewanga Rigdzina. Tsewang Rigdzin jest oświeconym bóstwem tradycji Bon, związanym ze wzmacnianiem sił życiowych i usuwaniem przeszkód dla długiego życia.
Na kursie będzie zarówno praktyka, wyjaśnienia (historia i tradycja praktyki Tsewanga Rigdzina), jak i czas na pytania. Każdy może uczestniczyć, zarówno wieloletni praktykujący buddyzm, jak i nowe osoby.

Język: kurs będzie po polsku i angielsku.

Program sobota i niedziela:
15-16 Wyjaśnienia i praktyka
16.30-17.30 Wyjaśnienia i praktyka
18-19 Wyjaśnienia i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska). Więcej na jego temat tutaj.

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Sugerowana darowizna: 120zł

Darowiznę prosimy przelać na konto (w tytule przelewu proszę wpisać: „Darowizna kurs praktyki długiego życia”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal

 

Long Life Practice Course

Online course
23-24 April 2022

In this course we will explore the long life practice of Tsewang Rigdzin. Tsewang Rigdzin is an enlightened deity of the Bon tradition, associated with strengthening the life force and removing obstacles to long life.
The course will include practice, explanation (history and tradition of Tsewang Rigdzin practice), and time for questions. Anyone can attend, both long-time Buddhist practitioners and newcomers.

Language: English and Polish.

Saturday and Sunday program (CET time):
15-16 Explanations and practice
16.30-17.30 Explanations and practice
18-19 Explanations and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (Ligmincha Poland instructor). More about him here.

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

The course will be held via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Suggested donation: 120 PLN

Please transfer your donation to our bank account (in the subject line, please write: „Donation for Mawe Senge course”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

You can also pay via Paypal

Translate »