Kurs tummo

Event details

  • wtorek | 8 sierpnia 2023 to niedziela | 13 sierpnia 2023
  • 10:00

Kurs tummo, kontynuacja

Tenzin Wangyal Rinpocze
8-13 sierpnia 2023, Wilga i online

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Na tym kursie Rinpocze będzie kontynuował nauki tummo (praktyki wewnętrznego żaru i błogości).

Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze otrzymanie nauk tummo od jednego z nauczycieli Bon lub uczestnictwo w kursie przygotowawczym z Gesze Gyatso 4-6 sierpnia. Więcej informacji tutaj.

Tłumaczenie: Kurs w języku angielskim, z tłumaczeniem na polski i inne języki.

Program 8-13 sierpnia 2023:
8-12 sierpnia
10-11.30 Sesja z Rinpocze
12-13 Sesja z Rinpocze
15-16 Sesja z instruktorem
16.30-18 Sesja z Rinpocze
(w środę i czwartek o godz. 18 zapraszamy na taniec khaita, każdy może uczestniczyć)

13 sierpnia
9.30 Rytuał sang i wieszanie flag
10-11.30 Sesja z Rinpocze
12-13.30 Sesja z Rinpocze i zakończenie kursu

W tym roku na obu kursach Tummo (4-6 sierpnia i 8-13 sierpnia) będziemy gościć Wojtka Torczyńskiego instruktora Tańca Khaita, który poprowadzi kilka zajęć. Radosne Tańce Khaita to jedna z praktyk służących rozwijaniu obecności i kontemplacji w ruchu, wprowadzona przez Czogjala Namkhai Norbu w 2011 roku. Kha – oznacza przestrzeń, Ta – harmonię. Podczas tybetańskich tańców używamy ciała, dźwięku i nie oceniającej obecności umysłu przez co osiągamy harmonię na poziomie indywidualnym, grupowym i uniwersalnym. Dzięki uważnym i luźnym ruchom naturalnie pojawia się zrelaksowany i radosny stan, a nasze trzy wymiary stają się wolne od napięć.

Sugerowana darowizna za kurs: 570zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska), oraz online.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Nauki internetowe będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Tummo retreat, continuation
Tenzin Wangyal Rinpoche
8-13 August 2023, Wilga and online

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of many books on spirituality. Rinpoche has been teaching for 30 years in many countries in Europe, Asia and the Americas. In this course, Rinpoche will continue the teachings of tummo (the practice of inner heat and bliss).

The teachings and meditation help us connect with our own heart. Through these teachings, we discover space, openness and an unlimited source of possibilities within ourselves. By connecting with our own essence, the nature of the mind, we can transform our lives into more joyful and valuable ones. Practicing meditation in daily life enriches our relationships with other people, helps us approach our work in a more creative way, and teaches us how to use our lives in a more wise and compassionate way.

Prerequisite for participation is prior receipt of tummo teachings from one of Bon’s teachers, or participation in a preparatory course with Geshe Gyatso August 4-6. More information here.

Translation: Course in English, with translation into Polish and other languages.

Program August 8-13, 2023:
8-12 August
10-11:30 Session with Rinpoche
12-13 Session with Rinpoche
15-16 Session with the instructor
16.30-18 Session with Rinpoche

13 August
9.30 Sang ritual and hanging of prayer flags
10-11.30 Session with Rinpoche
12-13.30 Session with Rinpoche and conclucion of retreat

Suggested donation for the course: 570 PLN

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland) and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: I will be teaching online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Registration

Registration for meals only – Rejestracja na same posiłki

Translate »