Losar

Event details

  • piątek | 9 lutego 2024 to niedziela | 11 lutego 2024
  • 16:00

Losar

Rytuały tybetańskiego nowego roku
Lama Sangye Monlam
9-11 lutego 2024, Wilga

KURS TYLKO W FORMIE STACJONARNEJ, NIE MA ONLINE.

Zapraszamy wszystkich serdecznie na ceremonie (rytuały oczyszczające i pomyślności), które poprowadzi Lama Sangye Monlam z okazji tybetańskiego nowego roku (losar). Lama Sangye urodził się w Tybecie, większość swojego życia spędził w klasztorach w Indiach i Nepalu, a obecnie mieszka w Austrii. Lama Sangye jest bardzo doświadczony w wykonywaniu rytuałów (spędził bardzo wiele lat na odosobnieniach medytacyjnych), więc jest to szczególna okazja, żeby wziąć udział w ceremoniach prowadzonych przez osobę o bardzo dużym doświadczeniu w wykonywaniu takich ceremonii.

Oprócz rytuałów (piątek i sobota), będą także nauki na temat medytacji dzogczen (niedziela). W programie nie zabraknie również loterii, mapa marzeń, ogniska i innych atrakcji 🙂

Każdy może uczestniczyć. Zarówno osoby z różnych buddyjskich szkół, jak i nowe osoby, które nigdy nie uczestniczył w żadnych tybetańskich rytuałach.

Język: nauki po tybetańsku, z tłumaczeniem na angielski i polski.

Piątek 9 lutego:
godz. 16-19 rytuały oczyszczające

Sobota 10 lutego:
10-13 Ofiarowanie herbaty i jedzenia, sang, wieszanie flag modlitewnych, lha gyal
15-17 Rytuały pomyślności
17-18 Loteria, mapy marzeń, …

Niedziela 11 lutego:
9.00-10.15 – Nauki
10.45-12.00 – Nauki
12.30-13.45 – Nauki

Sugerowana darowizna: 250zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling, Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Dodatkowe informacje: info@ligmincha.pl

Losar, Tibetan new year ceremonies
Lama Sangye Monlam
9-11 February 2024, Wilga

THERE IS NO ONLINE TRANSMISSION.

All are cordially invited to the ceremonies (purification and auspiciousness rituals) to be conducted by Lama Sangye Monlam on the occasion of the Tibetan new year (losar). Lama Sangye was born in Tibet, spent most of his life in monasteries in India and Nepal, and now lives in Austria. Lama Sangye is very experienced in performing rituals, so this is a special opportunity to take part in ceremonies led by a person very experienced in performing such ceremonies.

In addition to the rituals (Friday and Saturday), there will also be teachings on Dzogchen meditation (Sunday). The program will also include a lottery, dream maps, bonfire and other attractions 🙂

Everyone can participate. Both people from different Buddhist schools and new people who have never participated in any Tibetan rituals.

Friday, February 9:
16-19 purification rituals

Saturday, February 10:
10-13 Offering of tea and food, sangha, hanging of prayer flags, lha gyal
15-17 Prosperity rituals
17-18 Lottery, dream maps, …

Sunday, February 11:
9.00-10.15 – Teachings
10.45-12.00 – Teachings
12.30-13.45 – Teachings

Suggested donation: 250 PLN

Place: Chamma Ling Center, 4 Hubert Avenue, 08-470 Wilga, Poland.

Registration for accommodation at Chiamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Additional information: info@ligmincha.pl

Translate »