Moc subtelnego oddechu

Event details

  • sobota | 10 września 2022 to niedziela | 11 września 2022
  • 15:00

Moc subtelnego oddechu

10-11 września 2022
Kurs internetowy

W tych latach Tenzin Wangyal Rinpocze naucza wiele o roli oddechu i różnych technikach pracy z oddechem. Kontynuując pogłębianie zrozumienia zwykłego i subtelnego oddechu zapraszamy na kurs internetowy Moc subtelnego oddechu. Na kursie zapoznamy się z różnymi technikami oddechowymi stosowanymi w buddyjskiej tradycji Bon. W tej tradycji jest bardzo dużo wyjaśnień na temat roli oddechu w pogłębianiu medytacji i rozwoju duchowym. Oprócz 9 oczyszczających oddechów, nauczymy się i będziemy wykonywać oddychanie sylabami Om A Hum, oddychanie tigle oraz oddychanie pięciokolorowym światłem. Na kursie będzie dużo praktyki, ale znajdzie się także czas na pytania.

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska). Więcej na jego temat tutaj.

Program sobota i niedziela:
15-16 Wyjaśnienia i praktyka
16.30-17.30 Wyjaśnienia i praktyka
18-19 Wyjaśnienia i praktyka

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Sugerowana darowizna: 120zł
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule wpisując „Darowizna kurs Moc subtelnego oddechu”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, może pobrać ten program za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Power of Subtle Breath
10-11 September 2022
Online course

In these years Tenzin Wangyal Rinpoche has been teaching a lot about the role of the breath and various techniques for working with the breath. As we continue to deepen our understanding of ordinary and subtle breathing, we invite you to join us for the Power of Subtle Breath online course. In the course, we will learn about the various breathing techniques used in the Bon Buddhist tradition. There is a great deal of explanation in this tradition about the role of the breath in deepening meditation and spiritual development. In addition to the 9 purifying breaths, we will learn and practice Om A Hum syllable breathing, tigle breathing and five-color light breathing. There will be a lot of practice during the course, but there will also be time for questions.

Teacher: Jacek Trzebuniak (Ligmincha Poland instructor). More information about him here.

Program Saturday and Sunday (CET time):
15-16 Explanation and practice
16.30-17.30 Explanation and practice
18-19 Explanation and practice

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

Suggested donation: 120 PLN
Please transfer donations to the following account (in the title write „Donation Power of subtle breath”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
Swift/BIC code: PKOPPLPW

You can also pay through Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: the course will be held through Zoom. If you do not have Zoom, you can download this program for free from https://zoom.us

Translate »