Ponlob Trinley Nyima Rinpocze Dzogczen

Event details

  • sobota | 30 września 2023 to niedziela | 1 października 2023
  • 10:00

Ponlob Trinley Nyima Rinpocze

Nauki dzogczen z tekstu Jangtse Longczen
30 września – 1 października 2023
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 49/U12, Warszawa i online

Ponlob Trinley Nyima Rinpocze, główny nauczyciel tybetańskiego klasztoru Menri (Indie), zgodził się udzieli nauk wielkiej doskonałości (dzogczen) z tekstu Jangtse Longczen. Nauki dzogczen są uważane za najważniejsze i najwyższe nauki w tybetańskiej tradycji Bon. Nauki te zajmują się rozróżnianiem zwykłego konceptualnego umysłu (sem) od natury umysłu (semnji), nazywanej także naturalnym stanem umysłu (nelug). Dzięki tym naukom możemy wyzwolić nasze negatywne emocje i cierpienie, oraz odnaleźć naturalną doskonałość i radość, która jest naszą prawdziwą naturą. Poprzez regularne wykonywanie medytacji dzogczen można zmienić swoje życie na lepsze i pełniejsze.

Jangtse Longczen jest jednym z głównych cykli dzogczen w tradycji Yungdrung Bon. Jangtse Longczen został napisany przez Lishu Tagringa na podstawie tekstu Dragpa Korsum. Lishu Tagring ukrył nauki Jangtse Longczen w VIII wieku. Następnie oba teksty zostały odkryte przez tertona Zhötön Ngödrup Dragpa w 1180 roku wewnątrz świątyni Lhodrag Khomting w południowym Tybecie.

Każdy może wziąć udział, także nowe osoby.

Program 30 września – 1 października 2023
10-11.15 Sesja
11.45-13 Sesja
15-16.15 Sesja
16.45-18 Sesja

Sugerowana darowizna: 200 zł

Język: Nauki w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Na Zoom będzie również dostępne tłumaczenie na język hiszpański i rosyjski.

Miejsce: Jana Nowaka-Jeziorańskiego 49/U12 (Warszawa) oraz przez internet (przez program Zoom).

Online: Ten kurs odbędzie się za pośrednictwem programu Zoom. Jeśli nie masz programu Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Pytania odnośnie rejestracji: info@ligmincha.pl

Ponlob Trinley Nyima Rinpoche
Dzogchen teachings from the Yangtse Longchen text
September 30 – October 1, 2023
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 49/U12, Warsaw, Poland and online

Ponlob Trinley Nyima Rinpoche, head teacher of Tibetan Menri Monastery (India), has agreed to give teachings of great perfection (dzogchen) from the Jangtse Longchen text. The dzogchen teachings are considered the most important and highest teachings in the Tibetan Bon tradition. These teachings deal with distinguishing between ordinary conceptual mind (sem) and the nature of mind (semnyi), also called the natural state of mind (nelug). Through these teachings, we can release our negative emotions and suffering, and find the natural perfection and joy that is our true nature. By doing dzogchen meditation regularly, you can change your life for the better and fuller.

Yangtse Longchen is one of the main dzogchen cycles in the Yungdrung Bon tradition. Yangtse Longchen was written by Lishu Tagring based on the text of Dragpa Korsum. Lishu Tagring concealed the teachings of Yangtse Longchen in the 8th century. Subsequently, both texts were discovered by terton Zhötön Ngödrup Dragpa in 1180 inside the Lhodrag Khomting temple in southern Tibet.

Anyone can participate, including newcomers.

Program September 30 – October 1 (CET time)
10-11.15 Session
11.45-13 Session
15-16.15 Session
16.45-18 Session

Suggested donation: 200 PLN

Language: teachings in English, with translation into Polish.

Spanish and Russian translations will also be available on the Zoom.

Location: Jana Nowaka-Jeziorańskiego 49/U12 (Warsaw, Poland) and online (via Zoom).

Online: This course will be held through Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Questions regarding registartion: info@ligmincha.pl

Translate »